Online slotwoord van Koningin Máxima bij 'Pact II Schuldenzorgvrij Nederland'

Online slotwoord van Hare Majesteit Koningin Máxima bij de bijeenkomst ‘Pact II, naar een Schuldenzorgvrij Nederland’ in het hoofdkantoor van ING te Amsterdam, dinsdag 7 juni 2022. Koningin Máxima is erevoorzitter van Stichting SchuldenlabNL. 

Dames en heren,

Wat was ik graag persoonlijk aanwezig geweest bij deze bijeenkomst bij ING om samen met u te spreken over schuldhulpverlening en het opschalen van effectieve schuldhulpmethoden.

De urgentie is groot. 1,4 miljoen huishoudens hebben problematische schulden. En van hen zijn ruim 1,2 miljoen huishoudens niet bekend bij de formele schuldhulp! We moeten alles op alles zetten om ook hen te bereiken en deze grote groep mensen de kans te geven op een nieuwe start in hun leven.

Ik weet nog goed dat we het eerste pact sloten. Dat was op Paleis Noordeinde, in oktober 2020. Door de coronamaatregelen konden er fysiek maar weinig mensen bij zijn. Maar digitaal deden er wethouders en publieke en private partners mee uit het hele land om hun ervaringen te delen. Een aantal van u was erbij.

Ik herinner me hoe enthousiast de deelnemers waren. Het was voor sommigen een eye opener dat er inmiddels een aantal goede methoden voor schuldhulpverlening is met bewezen effectiviteit. En dat het helemaal niet erg is om gebruik te maken van wat elders is ontwikkeld. Sterker nog: dat het heel veel voordelen heeft om goede projecten op te schalen! Het scheelt geld, het scheelt menskracht en tijd. En vooral: het helpt mensen met problematische schulden sneller en beter uit de zorgen.

Vandaag – anderhalf jaar later – zijn we bij elkaar voor pact II. En wat hebben we in de tussentijd veel vooruitgang geboekt!

In 2020 waren er nog vijf methoden met bewezen effectiviteit.
En sindsdien zijn er drie bijgekomen. U heeft er vandaag uitgebreid kennis mee kunnen maken. Ze vullen elkaar heel goed aan.

Er zijn op dit moment al 148 gemeenten die twee of meer succesvolle methoden gebruiken. 
Dat is 43 procent van alle gemeenten. 

Er zijn zes gemeenten die vijf succesvolle methoden toepassen: Almelo, Assen, Arnhem, Breda, Den Haag en Haarlem.

En één gemeente gebruikt er zelfs zes: Zwolle! 

Er is een brede beweging op gang gekomen waarin gemeenten van elkaar leren en steeds beter in staat zijn om zo vroeg mogelijk signalen op te pikken. U weet waarom dat zo belangrijk is. Het duurt gemiddeld vijf jaar voordat een huishouden met problematische schulden aanklopt voor hulp. Dan zijn er inmiddels 14 schuldeisers en bedraagt de gemiddelde schuld 43.000 euro, waarvan twee derde additionele kosten!

Hoe eerder we dus problemen signaleren, hoe beter.

Daarom ben ik ook blij dat we samen met bedrijven en VNO-NCW gaan werken aan een platform om de financiële gezondheid van werknemers te bevorderen. Alerte werkgevers kunnen immers al vroeg signalen krijgen dat hun werknemers geldzorgen hebben en zo tijdig in actie komen. Later deze maand komen we bij elkaar in Rotterdam.

Ik ben ook heel blij met de betrokkenheid van alle andere partners: woningbouwcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars, welzijnsorganisaties en al die anderen. Zonder u gaat het niet! Heel veel dank.

Wat zou het mooi zijn als over anderhalf jaar alle gemeenten kennis hebben gemaakt met de succesvolle methoden van SchuldenlabNL en er twee of meer zijn gaan toepassen. 

Daarom vraag ik u: deel uw ervaringen met collega’s elders in het land en maak hen enthousiast om zich ook aan te sluiten!

Wij zijn goed op weg. Voor uw bevlogenheid en inzet wil ik u heel hartelijk danken. Samen met u blijf ik me graag inzetten voor een schuldenzorgvrij Nederland. Daarom zeg ik: graag tot ziens!