Toespraak van Koningin Máxima bij de VNO-NCW-bijeenkomst ‘Financiële gezondheid medewerkers', Rotterdam


Dames en heren,
 
Het doet me veel plezier u vanmiddag te ontmoeten om samen te praten over een belangrijk thema: de financiële gezondheid van werknemers binnen bedrijven. Uw werknemers!
 
Veel dank aan Deloitte en VNO-NCW, die deze bijeenkomst mede mogelijk maken.
 
Financiële gezondheid is een onderwerp waarmee ik me al jaren bezighoud in mijn werk voor de VN. Ik heb een internationale werkgroep opgezet waarin publieke en private partners samenwerken. We bespreken daarin vragen als: wat is financiële gezondheid? Hoe meten we het? Hoe kunnen we financiële gezondheid versterken?
 
Financiële stress bij werknemers is een internationaal probleem en het speelt zeker ook in Nederland.
 
Van alle huishoudens in Nederland heeft 8 procent problematische schulden. 
Bijna de helft van hen heeft een werkende kostwinner. En dat zijn heel vaak werknemers!
Vier van de vijf werkgevers krijgt te maken met financiële problemen onder hun personeel en bij een kwart van de werkgevers komt dit zelfs vaak voor!
 
En dit speelt in alle sectoren. We zien het probleem bij alle soorten bedrijven.
 
De urgentie is groot. Denk aan de prijsstijgingen voor energie en voedsel waarmee huishoudens worden geconfronteerd. Die maken het voor velen nog moeilijker om rond te komen.
 
Denk ook aan de digitalisering van de economie en het betalingsverkeer. Kopen wordt steeds makkelijker. De verleidingen worden groter, het overzicht wordt juist kleiner.
 
Als er financiële problemen zijn, wachten huishoudens gemiddeld vijf jaar voordat ze durven aankloppen voor hulp. Dan zijn er gemiddeld 14 verschillende schuldeisers en is de schuld opgelopen tot gemiddeld 43.000 euro. Daarvan bestaat 67 procent uit additionele kosten en rente!

Vroege signalering is dus cruciaal. En daarbij kunt u een belangrijke rol spelen. In het belang van uw werknemers. En in het belang van uzelf!

We weten immers wat financiële stress doet met de productiviteit van mensen. Die daalt met 20 procent.
We kennen de gevolgen voor het ziekteverzuim: zeven dagen extra verzuim per jaar.
We kennen ook de mentale gevolgen. Gebrek aan concentratie, somberheid, isolement en verhoogd risico op uitval en burn-out.
 
In een tijd dat veel bedrijven kampen met personeelstekorten, verdient de financiële gezondheid van werknemers de volle aandacht. U wilt uw mensen graag gezond en gemotiveerd houden.
 
Juist u kunt veel doen omdat u dicht bij uw werknemers staat. Wie heeft niet een collega die niet meer met vakantie gaat, of die zich terugtrekt uit sociale contacten. Iemand aan wie je kunt zien dat er zorgen zijn. We kennen de signalen: verlies aan werkplezier, prikkelbaarheid, minder productiviteit, vaker ziekmelden, tot een loonbeslag aan toe.
 
Tijdens deze bijeenkomst zou ik graag samen met u het volgende willen bereiken.
 
Ten eerste: bewustwording. Dit probleem gaat u allemaal aan. En u kunt echt iets doen!
 
Ten tweede: het vormen van een platform dat elkaar helpt om vroeg signalen op te pikken. Dat data ontwikkelt, zodat we weten of we de goede kant opgaan. En vooral: waarin we van elkaar leren welke interventies werken. Denk aan coaching, of spaarmogelijkheden of een snelle verwijzing naar externe hulpverleners.
 
Ik weet dat we rekening moeten houden met de privacyregels. Maar laten we kijken wat er met respect voor privacy mogelijk is om werknemers méér te ondersteunen.
 
Ik ben heel blij dat een groot aantal bedrijven de handen ineenslaat en een platform gaat vormen om hiermee aan de slag te gaan. Echt geweldig.
 
Het wordt een platform voor bedrijven door bedrijven.
 
Mijn wens is dat ik over een paar jaar vol trots in het buitenland kan vertellen hoe Nederlandse bedrijven in eigen land het verschil hebben gemaakt. Hoe ze voor zichzelf doelen hebben geformuleerd. En hoe ze samen tot nationale doelstellingen zijn gekomen.
 
Maar bovenal wens ik u gezonde, gemotiveerde en productieve werknemers toe, zonder financiële stress. Mensen die zich betrokken voelen bij uw bedrijf en zich daarvoor willen blijven inzetten.

Dank u wel.