Prins van Oranje bezoekt Rotterdam

De Prins van Oranje heeft in zijn functie van voorzitter van de Adviescommissie Water (AcW) een werkbezoek gebracht aan Rotterdam. De AcW bezocht samen met de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving (CAW) verschillende locaties in Rotterdam om zich te laten informeren over maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie.

Prins van Oranje bezoekt Rotterdam

Voice-over:
Prins Willem-Alexander heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Rotterdam. Als voorzitter van de adviescommissie water liet de Prins zich informeren over stedelijke ontwikkelingen in het buitendijks gebied Stadshavens.

Arnoud Molenaar:
Dan moet u denken aan de watervraagstukken die enerzijds binnen in de stad afspelen: dus waterberging. Hoe ga je daar nu mee om, ook in zo een grote stad? Maar ook waar we nu hier zijn, zeg maar buitendijks. In het buitendijkse gebied hebben we te maken met zeespiegelstijging en met veranderende rivierafvoeren. En er wordt hier volop nu, ook buitendijks gebouwd. Hoe ga je daar dan mee om?

Voice-over:
Na een tocht door de Rotterdamse haven liet de Prins zich informeren over het project Dakpark met een multifunctionele dijk.

Prins Willem-Alexander:
Dus die winkels blijven buitendijkse winkels.

Adviseur:
Ja.

Voice-over:
In de museumpark garage wordt een waterberging van tienduizend kubieke meter gebouwd.

Arnoud Molenaar:
Dat wil niet zeggen dat auto's en waterberging samen in een ruimte is, maar onder de oprit, de inrit van de waterberging, wordt de grootste ondergrondse waterberging gebouwd.

Voice-over:
De waterberging is nodig om de riolering tijdens hevige regenval te ontlasten.

Arnoud Molenaar:
De conclusie van dit alles is dat wij laten zien dat je niet alleen maar kiest voor sectorale oplossingen. Alles wat wij doen in deze stad, daarvan vinden wij dat dat kwaliteit moet toevoegen aan de stad, kwaliteit, maar ook waterveiligheid natuurlijk.