Portretfoto's

Het auteursrecht op de foto's in deze rubriek berust bij de RVD en wordt hier uitdrukkelijk voorbehouden. Het is evenwel toegestaan de foto’s kosteloos te downloaden ten behoeve van redactioneel gebruik door nieuwsmedia, het tonen in openbare ruimten, privégebruik en educatieve doeleinden. Voor het plaatsen van foto’s op gebruiksvoorwerpen bestemd om in omloop te brengen behoeft vooraf geen toestemming te worden gevraagd. De RVD behoudt zich echter het recht voor achteraf op te treden als de (wijze van) openbaarmaking van de foto naar RVD-oordeel in strijd is met de Koninklijke waardigheid, is te beschouwen als promotioneel gebruik (reclame) of gebruikt wordt met een ideëel oogmerk. De RVD reageert niet op vragen van derden of in bepaalde gevallen (juridische) stappen worden ondernomen.