De aanloop naar het Koningschap

Koning Willem-Alexander heeft, voordat hij op 30 april 2013 zijn moeder opvolgde, een aantal specifieke functies bekleed en op verschillende terreinen werkzaamheden verricht, waaruit betrokkenheid bleek bij de Nederlandse samenleving. Zijn werkzaamheden droegen ook bij aan de voorbereiding op het Koningschap. Een aantal gebieden heeft daarbij altijd zijn speciale interesse gehad, zoals waterbeheer, infrastructuur en ICT, sport en defensie.

Raad van State

Sinds zijn achttiende verjaardag had de Koning als Prins van Oranje zitting in de Raad van State. Zo vaak als zijn agenda het toeliet woonde hij de wekelijkse vergaderingen bij. Sinds de abdicatie op 30 april 2013 is de Koning van rechtswege voorzitter van de Raad van State.

Bestuursfuncties

Daarnaast vervulde de Koning in de jaren voorafgaand aan de troonswisseling als Prins van Oranje een aantal bestuursfuncties. Zo was hij lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank (1998-2010) en de Raad van Toezicht van het Kröller-Müller Museum (1999-2010). De Koning was als Prins ook voorzitter van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau (2002 - 2013 ) en vertegenwoordigde de Familie bij de Raad van Beheer voor het Kroondomein (2002 - 2013).

Ontvangsten

Om de betrokkenheid van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij de samenleving te verbreden en te verdiepen worden al jaren tijdens regelmatige informele diners op de Eikenhorst relevante maatschappelijke thema's besproken met generatiegenoten uit verschillende maatschappelijke sectoren. Dit zullen zij blijven doen. Ook ontvangt het paar regelmatig een selectie van Nederlanders die zich hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie en daarvoor een prijs of onderscheiding hebben gekregen, voor de zogenaamde uitblinkerslunch op Paleis Noordeinde.

Beschermheerschappen en nevenfuncties

De Koning heeft in de aanloop naar het Koningschap tevens jarenlang tal van beschermheerschappen gehad en erefuncties vervuld in verschillende geledingen van de samenleving.