Videoboodschap van Koning Willem-Alexander bij de opening van de conferentie Restoring Justice for Ukraine, Den Haag

De videoboodschap is uitgesproken in het Engels.

Bekijk de videoboodschap op YouTube

Hoewel onze landen verschillende achtergronden hebben, delen we een krachtige overtuiging. We geloven rotsvast in een op regels gebaseerde internationale orde. En we verdedigen eensgezind het beginsel van recht boven macht.

Mensenrechten, vrijheid en vrede zijn de hoekstenen van de wereldorde die we trachten op te bouwen.
En het is zonneklaar dat er geen duurzame vrede kan zijn zonder gerechtigheid. 

Het is onacceptabel dat plegers van internationale misdrijven hun straf ontlopen. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de misdrijven tegen Oekraïne en zijn volk moeten ter verantwoording worden geroepen. 

Het is daarom van het grootste belang dat u deelneemt aan deze conferentie die gericht is op herstel van rechtvaardigheid voor Oekraïne. Namens het Koninkrijk der Nederlanden heet ik u allen van harte welkom.

Onze gedachten gaan uit naar het Oekraïense volk, dat zich al zo lang moet verweren tegen de Russische agressie. De oorlog van Rusland in Oekraïne is een schande. Niet alleen voor de slachtoffers. Maar ook voor de waarden waar we allemaal voor staan. Het is een aanval op alles wat ons dierbaar is.

Door uw deelname aan deze conferentie zendt u het Oekraïense volk een boodschap van hoop. 

U spreekt uit dat ze er niet alleen voor staan. Dat wij als internationale gemeenschap aan hun zijde staan, nu en in de toekomst.

Samen hebben we de fundamenten gelegd die nodig zijn om de daders ter verantwoording te roepen voor hun acties. De oprichting van het International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression en van het Register of Damage for Ukraine, zijn hier slechts twee voorbeelden van.

Er is echter nog veel werk te doen. Vandaag bouwt u voort op de stevige fundamenten die al zijn gelegd. 

We staan schouder aan schouder met Oekraïne, zo lang als dat nodig is.
Ons doel is om de rechtvaardigheid te herstellen.
Ons doel is om vrede te brengen in Oekraïne.

Samen staan we sterk. Ik wens u allen een buitengewoon productieve conferentie.