Toespraak van Koning Willem-Alexander bij de opening van het World Seed Congress 2024, Rotterdam

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Dames en heren,

Geweldig om u te ontmoeten in Rotterdam. U bent uit de hele wereld hierheen gekomen om de laatste kennis op uw vakgebied te delen. En tegelijkertijd markeert u samen het eeuwfeest van de International Seed Federation. Ik wens de federatie en al haar leden van harte geluk met het honderdjarig bestaan!

Toen de federatie werd opgericht, in 1924, waren er minder dan 2 miljard mensen op aarde. Inmiddels zijn dat er ruim vier keer zoveel. Een enorme bevolkingsgroei. Vier keer zoveel monden te voeden! 

Dankzij de spectaculaire innovaties in uw sector kon de landbouw hierop inspelen. Met de zaden en rassen die u ontwikkelt, kunnen boeren hun productie voortdurend verbeteren.

Toen ik me begon in te zetten voor water management – in de latere jaren negentig – was het aantal mensen dat honger lijdt ongeveer 800 miljoen, even veel als vandaag. Terwijl de wereldbevolking in die tijd met twee miljard is gegroeid. Natuurlijk: 800 miljoen is nog steeds te veel. Maar we zijn er met zijn allen in 25 jaar tijd wel in geslaagd twee miljard extra monden te voeden.

Dat is op zichzelf iets om trots op te zijn!

Nederland is marktleider in de ontwikkeling van tuinbouwzaden. Maar die positie is voor een belangrijk deel te danken aan de nauwe samenwerking met u, met al die fantastische partners overal ter wereld. 

Tijdens staatsbezoeken en werkbezoeken kom ik regelmatig bij veredelingsbedrijven op de werkvloer. En ik hoor overal hetzelfde: internationale verbindingen zijn absoluut vitaal in uw sector. Net als de wortels en houtvaten vitaal zijn voor een plant. Zonder hen geen groei en geen leven.

Er is alle reden om samen het succes van uw sector te vieren.

Tegelijkertijd hoop ik dat u óók met elkaar zult spreken over de grote opgaven die nog op ons bord liggen. Want ja, er is heel veel bereikt. Maar er is ook nog heel veel te doen!

Klimaatverandering bezorgt boeren wereldwijd grote kopzorgen. Watertekorten, hittegolven en verzilting dwingen ons tot ingrijpende aanpassingen. En de noodzaak om minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken, wordt steeds urgenter.

Bij al deze vraagstukken kijkt de wereld naar u voor hulp. Samen met kennisinstellingen zoals Wageningen University and Research, zijn het ondernemers zoals ú die werken aan oplossingen. Uw sector plant de zaden voor een duurzame toekomst.

We hebben uw ondernemerschap en uw innovatiekracht hard nodig, ook in de komende tijd. Méér opbrengst per hectare, met minder water en bestrijdingsmiddelen en meer respect voor de natuur. Het kán. Als u blijft innoveren en blijft samenwerken.

Ik verheug me erop om straks een aantal van u nader te spreken tijdens mijn rondgang over de beurs. U vergeeft het me vast dat het Nederlandse paviljoen mijn eerste stop zal zijn. Maar daarna ga ik heel graag ook kijken bij presentaties uit Amerika, Afrika en Azië. 

De hele wereld komt samen hier in Rotterdam. 

Ik hoop dat u de komende dagen veel dierbare vrienden zult ontmoeten en veel nieuwe vrienden zult maken. Ik wens u allen fantastische dagen toe. Heel veel succes en plezier!

Dank u wel.