Lijst van functies

Hieronder vindt u een overzicht van de (ere-)functies en beschermheerschappen van Koning Willem-Alexander.

Functies van Koning Willem-Alexander

 • Voorzitter van de Raad van State;
 • Bestuurder van de Stichting Archief van het Huis Oranje-Nassau;
 • Bestuurder van de Stichting Kroongoederen;
 • Bestuurder van de Stichting Koninklijke Geschenken.

Erefuncties van Koning Willem-Alexander

 • Beschermheer van het Oranje Fonds (Koningin Máxima is beschermvrouwe);
 • Protector van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen;
 • Regent van de Stichting Praemium Erasmianum;
 • Beschermheer van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen;
 • Beschermheer van de Koninklijke Vereniging Ridders der Militaire Willemsorde;
 • Beschermheer van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde;
 • Beschermheer van het Nederlands Bijbelgenootschap;
 • Beschermheer van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel ('de Maatschappij');
 • Beschermheer van de Nederlandse Adelsvereniging;
 • Beschermheer van de Oorlogsgravenstichting;
 • Beschermheer van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie;
 • Beschermheer van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (museum);
 • Erelid van het Internationaal Olympisch Comité.

Over het Oranje Fonds

De Koning en Koningin zijn beschermpaar van het Oranje Fonds, een geschenk van de Nederlandse samenleving ter gelegenheid van hun huwelijk in 2002. Het fonds zet zich in voor het maatschappelijk welzijn en de sociale cohesie in Nederland en gaat uit van de kracht van vrijwilligers in de samenleving.

Talloze werkbezoeken en deelname aan activiteiten als NLdoet stellen het beschermpaar in staat om hun betrokkenheid bij de samenleving via het Oranje Fonds te verbreden en te verdiepen. Ook geven zij hiermee invulling aan hun samenbindende en aanmoedigende rol.