Koning door formateur geïnformeerd over kabinetsformatie

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, dinsdagmiddag 28 mei 2024, telefonisch gesproken met de formateur, drs. R. van Zwol. Hij heeft de Koning geïnformeerd over de voortgang van zijn opdracht van de Tweede Kamer om een kabinet te vormen dat berust op het hoofdlijnenakkoord van de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB. 

De Koning, als staatshoofd en lid van de regering, wordt op gezette tijden geïnformeerd over de voortgang van de kabinetsformatie.

RVD, nr. 153