Studie

Hieronder vindt u een overzicht van de studies en diensttijd van Koning Willem-Alexander.

Vergroot afbeelding
Beeld: © RVD
Koning Willem-Alexander bezoekt met zijn ouders het United World College of the Atlantic.

Lagere en middelbare school

Koning Willem-Alexander volgde het lager onderwijs op de Nieuwe Baarnse School in Baarn. Zijn middelbare school startte hij op het Baarns Lyceum en vervolgde hij na de verhuizing in 1981 op het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag. Hij sloot zijn middelbare schoolopleiding af op het United World College of the Atlantic in Llantwit Major in Wales. Daar haalde hij in 1985 zijn Internationaal Baccalaureaat.

Diensttijd bij de Koninklijke Marine

De Koning vervulde zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine van augustus 1985 tot januari 1987. Hij volgde een opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder, en diende vervolgens aan boord van de fregatten Hr Ms Tromp en Hr Ms Abraham Crijnssen. In 1988 voer hij nog mee als wachtofficier aan boord van de Hr Ms Van Kinsbergen voor een herhalingsoefening.

Vergroot afbeelding
Koning Willem-Alexander tekent de muur in Leiden.

Studietijd

Na zijn dienstplicht schreef de Koning zich in 1987 in aan de Rijksuniversiteit Leiden bij de Faculteit der Letteren voor de studierichting geschiedenis. De studie droeg bij aan een brede maatschappelijke ontwikkeling voor de Koning met vakken als algemene en vaderlandse geschiedenis, economische geschiedenis, staatskunde, staatsrecht, recht van de Europese gemeenschappen, volkenrecht, mensenrechten en economie. In 1993 slaagde de Koning voor zijn doctoraalexamen geschiedenis. Hij sloot zijn studie af met een scriptie over de Nederlandse reactie op het besluit van Frankrijk (onder president De Gaulle) om uit de geïntegreerde commandostructuur van de NAVO te treden. Tijdens zijn studie was de Koning lid van de Leidse Studentenvereniging Minerva.

Koninklijke Luchtmacht

Na zijn afstuderen in 1993 behaalde Koning Willem-Alexander zijn groot militair vliegbrevet bij het 334 Transportsquadron van de Koninklijke Luchtmacht. In 1994 volgde hij bij het Instituut Defensie Leergangen vakken uit de hogere vorming van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht.

Voorbereiding op het Koningschap

Na zijn studie en loopbaan bij de krijgsmacht volgde de Koning een introductieprogramma en ging hij zich intensief bezighouden met de Nederlandse samenleving. Hij verdiepte zich in het Nederlandse staatsbestel en rechtssysteem en oriënteerde zich bij de verschillende overheden. Daarvoor bezocht hij ministeries, Hoge Colleges van Staat en ook Europese instellingen. De introductieperiode werd afgerond met een uitvoerig oriëntatieprogramma bij het bedrijfsleven, en een 'Advanced Development Programme' bij Kellogg's, Northwestern University, in de Verenigde Staten.