Spreekpunten van Koningin Máxima bij de ontvangst van het rapport ‘The value of inclusivity in banking’ (ABN AMRO)

Meneer Swaak, dames en heren,

Gefeliciteerd met dit belangrijke rapport. Ik wil iedereen die heeft meegeholpen bedanken.

U bent diep in de data gedoken. En U heeft waardevolle kennis verzameld waarmee we nu belangrijke stappen vooruit kunnen zetten. Stappen op weg naar een samenleving waarin iedereen volop kan meedoen.

Dit rapport laat zien dat we nog heel veel kansen laten liggen in Nederland. Vooral vrouwen ervaren nog steeds belemmeringen omdat ze onvoldoende toegang hebben tot financiële diensten die passen bij hun behoeften.

Als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN voor inclusieve financiering voor ontwikkeling ben ik al vele jaren bezig met dit thema. Internationaal, maar ook in Nederland. Het is fantastisch dit werk samen met U allen te doen.

Dit raakt heel verschillende groepen vrouwen.

Het gaat om vrouwelijke ondernemers. Zij missen kansen om te innoveren en groeien.

Het gaat om vrouwelijke starters op de arbeidsmarkt. Zij worden geremd in hun ontwikkeling.

Het gaat om vrouwelijke investeerders. Zij zouden méér met hun geld willen doen.

En het gaat om de meer dan 3 miljoen vrouwen met een laag inkomen. Zij blijven onnodig kwetsbaar.

Laat me duidelijk zijn: dit is niet alleen relevant voor vrouwen. Het is relevant voor ons allemaal. Uw rapport laat zien dat we als samenleving en als economie veel sterker worden als we de financiële belemmeringen voor vrouwen wegnemen.

Enkele voorbeelden.

  • Als vrouwelijke ondernemers dezelfde kansen zouden krijgen als mannen, kan dat voor onze economie een toegevoegde waarde hebben van 130 miljard euro.
  • Als we de ‘genderkloof’ tussen jonge starters op de arbeidsmarkt overbruggen, kan dat 35 miljard euro opleveren.
  • En als vrouwen met een laag inkomen beter worden gefaciliteerd, levert dat minstens 14 miljard euro aan aanvullende inkomsten op.

Inclusief bankieren is een van de beste manieren om ons land voor te bereiden op de toekomst en om te zorgen dat we samen weerbaar zijn bij tegenslag.

Het is ook een van de beste manieren om mensen kracht, moed en perspectief te geven. Een gevoel van eigenwaarde en trots. Een gevoel dat je ertoe doet en dat je als mens volop kan meedoen en je talent kan ontplooien!

Dit gaat dus niet alleen over extra groei en inkomen. Het gaat ook over mentale gezondheid, plezier in het leven, gelijke kansen en verbinding!

Ik ben blij dat het rapport adviezen geeft waar de hele financiële sector mee verder kan.

Zoals:

  • Leer begrijpen wat de echte behoeften zijn van de verschillende groepen klanten. En ontwikkel producten en diensten die daarbij aansluiten.
  • Communiceer op een manier die mensen begrijpen.
  • Verzamel data om te monitoren of je ook echt resultaten boekt met inclusief bankieren.

En wat ik U daarnaast ook wil meegeven: werk samen en maakt gebruik van wat al is opgebouwd. Daarom ben ik blij dat niet alleen banken deelnemen vandaag, maar ook ministeries, SchuldenLab, WOMEN Inc, Wijzer in geldzaken en anderen.

Samen kunnen we het financiële systeem beter laten werken voor alle Nederlanders. Fijn dat U meedoet, want we hebben U daarbij nodig!

Dank U wel.