Toespraak van Koningin Máxima bij de opening van het hogeschooljaar 2023 -2024, Hanzehogeschool Groningen


Meneer Pouwels,
studenten, docenten en medewerkers van Hanzehogeschool Groningen,
dames en heren,

Wat fijn om vanmiddag bij u te zijn op deze bijzondere dag, in een bijzonder jaar.
Het jaar dat de Hanzehogeschool 225 jaar bestaat! 

Ooit begonnen als de ‘Academie van Teken-, Bouw- en Scheepvaartkunde’ in een klein pand in de binnenstad. Een particulier initiatief van zes Groningse burgers die vonden dat ieders talent hard nodig is en steun verdient.

Je kunt rustig zeggen dat het ideaal van toen vleugels heeft gekregen. Uit die kleine academie groeide een dynamische hogeschool. Een krachtbron voor talent in héél Noord-Nederland.

Voor de studenten is dit een speciale dag. Jullie staan op de drempel van een nieuw studiejaar. Samen met alle 470.000 hbo-studenten in Nederland die deze week weer beginnen. Onder hen meer dan 100.000 eerstejaars. 

Voor hen is het extra spannend. Je hebt een opleiding uitgezocht die bij je past, tenminste, dat hoop je. Maar je weet nog niet hoe het in de praktijk zal uitpakken. Een nieuwe studieomgeving, de zoektocht naar een studentenkamer, nieuwe vakken, nieuwe docenten, nieuwe vrienden leren kennen. Het kan best onzeker maken. Dus blijf geloven in jezelf! Het hoeft niet allemaal vanaf de eerste dag perfect te zijn. Geef jezelf de ruimte en de tijd om je eigen ritme te vinden. En omarm het avontuur.

Ook voor alle docenten en andere medewerkers is de start van het nieuwe hogeschooljaar een bijzonder moment. U bent onmisbaar. Samen met 60.000 collega’s in heel Nederland bent u de ruggengraat van het hoger beroepsonderwijs. U helpt de studenten om zich verder te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Dat is geweldig en dankbaar werk. Maar u doet véél meer. U legt een basis onder onze kenniseconomie met onderwijs en praktijkgericht onderzoek. U werkt mee aan het oplossen van vraagstukken die iedereen raken op het gebied van duurzaamheid, energie,  gezondheidszorg en nog zoveel meer. Daarmee bent u een steun voor ons allemáál.

Er is grote behoefte aan uw inbreng, juist omdat u zo dicht bij de praktijk staat en nauw verbonden bent met bedrijven en overheden hier in de regio. U weet wat er speelt. En u weet ook dat er nog veel te doen is. 

Misschien mag ik een paar voorbeelden noemen, uit het Jaarbericht Staat van het MKB van het Comité voor Ondernemerschap, waarvan ik lid ben.

Als eerste de overgang naar een schonere, meer duurzame economie. Die is cruciaal voor onze toekomst. Maar toch blijft het percentage bedrijven dat echt actie onderneemt, steken op 60 procent. Daardoor dreigt deze noodzakelijke vernieuwing te stagneren. 

Een fikse belemmering is een gebrek aan kennis. Bedrijven weten lang niet altijd hoe ze kunnen verduurzamen. En gebrek aan goed opgeleid personeel is eveneens een probleem. Bij het oplossen van deze knelpunten is het hbo  – docenten, onderzoekers én studenten – onmisbaar.

Een tweede voorbeeld is het benutten van de kansen van digitalisering. Daar slagen we als samenleving nog te weinig in. Vooral voor mkb-bedrijven is dit vaak lastig. Ongeveer de helft is sterk gedigitaliseerd, maar de andere helft niet. De ontwikkelingen gaan zo snel! Waar moet je als ondernemer beginnen? Waar liggen de concrete kansen voor jouw bedrijf? Welke investeringen zijn nodig? Allemaal vragen waarbij hbo’ers kunnen helpen. Uw kennis en vaardigheden zijn broodnodig!

Misschien mag ik nog een derde punt noemen waarbij het hbo een belangrijke rol speelt. Dat is het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Er zijn grote tekorten op de arbeidsmarkt en de spanning loopt steeds verder op. De kennis en vaardigheden die bedrijven, overheden en organisaties nodig hebben, zijn vaak niet te vinden. Daarom is het belangrijk om heel goed voeling te houden met wat de samenleving vraagt. En dat geldt niet alleen voor jongeren, maar voor mensen van alle leeftijden. Daarom is het goed dat de hogescholen zich sterk blijven maken voor een Leven Lang Ontwikkelen!

Het is essentieel dat mensen de ruimte krijgen om nieuwe stappen te zetten als veranderingen in hun carrière wenselijk zijn.

Nieuwe kennis en vaardigheden opdoen, is fantastisch. Het maakt je wereld groter. Het brengt je in contact met andere mensen, andere culturen, andere manieren om problemen op te lossen. Het helpt om te ontdekken wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Het geeft je zelfvertrouwen en veerkracht. En het mooie is: er is géén leeftijdsgrens; dit geldt een leven lang.

Ik hoop dat het voor iedereen hier bij de Hanzehogeschool Groningen een prachtig jaar gaat worden. En datzelfde wens ik alle studenten, docenten en medewerkers toe van alle 36 hogescholen in Nederland, in totaal meer dan een half miljoen mensen. Ieders talent is nodig. Ieders talent verdient een kans. Heel veel succes en geluk!

Dank u wel.