Koningin Máxima erevoorzitter Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs

Hare Majesteit Koningin Máxima is met ingang van 10 juni 2015 erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs. Het platform werkt de komende vijf jaar mee aan het realiseren van muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar.

In deze nieuwe functie zal Koningin Máxima aandacht vragen voor het belang van muziekonderwijs voor kinderen. Koningin Máxima zal als speciaal adviseur optreden richting het platform en met belanghebbenden spreken over de belangrijke functie van muziekonderwijs voor kinderen op de basisschool en welke stappen er nodig zijn om dit te realiseren.

Muziek maken gaat verder dan plezier maken alleen. Door samen muziek te maken leren kinderen naar elkaar luisteren en samen te werken. Het leren bespelen van een muziekinstrument vergt bovendien doorzettingsvermogen en ontwikkelt de motoriek. Om deze doelstelling te bereiken, werken scholen samen met muziekverenigingen en musici, van klassiek tot pop en van conservatorium tot fanfare.

Koningin Máxima zet zich al langere tijd in om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven samen muziek te leren maken. De afgelopen jaren sprak zij op basisscholen en muziekscholen met docenten, muzikanten, ouders en kinderen over muziekonderwijs, lesmethodes en wat er voor nodig is om dit voor ieder kind bereikbaar te maken. In 2011 lanceerde Koningin Máxima het programma 'Kinderen maken Muziek' van het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie waar inmiddels 15.000 kinderen aan hebben deelgenomen.

In het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs zijn alle partijen vertegenwoordigd die een belangrijke rol spelen bij muziekonderwijs op de basisschool; muzikanten, gemeenten, provincies, de onderwijspartijen, centra voor de kunsten, de publieke omroep en opleidingsinstituten als de PABO's en de conservatoria. De leden van het platform vertegenwoordigen vele partijen en regio's die betrokken zijn bij muziekeducatie. Ze zullen de komende vijf jaar uitdragen hoe belangrijk muziekonderwijs op de basisschool is en hun kennis en netwerk inzetten om dit te realiseren.

In opdracht van de minister van OCW heeft de Commissie Verkenning Muziekonderwijs in het Primair Onderwijs de handreiking 'Muziekonderwijs 2020' opgesteld om de kwaliteit van muziekonderwijs in het primair onderwijs te bevorderen. Het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs staat onder voorzitterschap van mevrouw Carolien Gehrels en komt voort uit een van de aanbevelingen van deze commissie.

RVD, nr. 215

Vergroot afbeelding Koningin Máxima aanwezig bij eindconcert Kinderen Maken Muziek
Beeld: ©ANP / Jerry Lampen
Utrecht, 10 juni 2015: Koningin Máxima is aanwezig bij het eindconcert van de tweede editie van Kinderen Maken Muziek in de Jaarbeurs in Utrecht. Aan het concert doen ruim 2.000 kinderen mee. Koningin Máxima is met ingang van 10 juni 2015 erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs. Het platform werkt de komende vijf jaar mee aan het realiseren van muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar.