Koningin Máxima houdt toespraak bij de University of Cambridge Judge Business School

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt vrijdagochtend 29 juni in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling een toespraak bij het Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) van de ‘University of Cambridge Judge Business School’. Het thema van de jaarlijkse conferentie van het CCAF is ‘Reimagining Alternative Finance: Global Perspectives, Local Insights’.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Cambridge Judge Business School
Cambridge Judge Business School

De internationale conferentie wordt bijgewoond door leidinggevenden uit het bedrijfsleven, beleidsmakers, academici en vertegenwoordigers van regelgevende instanties. Koningin Máxima spreekt vanuit haar VN hoedanigheid over de verbetering van toegang tot financiële diensten als een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen en pensioenen. Dit biedt mensen een basis om te kunnen investeren in hun toekomst en zich te beschermen tegen financiële tegenvallers. Het draagt met andere woorden bij aan duurzame economische ontwikkeling. In haar toespraak gaat zij onder meer in op het belang van fintech, innovatieve toepassing van technologie in financiële dienstverlening. Fintech biedt grote mogelijkheden om financiële diensten toegankelijk te maken, het gebruik ervan te vergroten en meer klantgericht te gaan werken. Een belangrijke randvoorwaarde voor de toepassing van fintech is de wet- en regelgeving. Deze moet zorgen voor waarborging van veiligheid en privacy. Te strenge voorwaarden belemmeren echter op hun beurt de toegang en het gebruik.

Andere sprekers bij de conferentie zijn onder meer Greg Medcraft, directeur ‘Financial and Enterprise Affairs’ en Miriam Koreen, plv. directeur en hoofd van de ‘SME & Entrepreneurship Division’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en prof. Njuguna Ndung’u, voormalig gouverneur van de Centrale Bank van Kenia. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van onder meer de Asian Development Bank, International Finance Corporation, de Wereld Bank Groep (WB), de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten die een bijdrage leveren aan het programma. De agenda richt zich op het belang van alternatieve financieringsvormen om wereldwijd de groei en ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf te verbeteren. Dit draagt weer bij aan duurzame economische groei en werkgelegenheid aldus onder meer de WB.

De Cambridge Judge Business School houdt zich sinds 1990 onder meer bezig met de vertaling van academische bedrijfskundige kennis naar dagelijkse toepassingen die impact hebben op mensen, organisaties en samenlevingen.

Koningin Máxima is in september 2009 benoemd tot speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Zij adviseert in deze functie over toegang tot financiële diensten en zet zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van met name lage inkomensgroepen en de MKB-sector. Sinds juni 2011 is Koningin Máxima erevoorzitter van het G20 ‘Global Partnership for Financial Inclusion’ (GPFI).

RVD, nr. 155