Koningin Máxima ontvangt betrokkenen voor bekrachtiging pact ‘Naar een schuldenzorgvrij Nederland’

Hare Majesteit Koningin Máxima ontving dinsdagmiddag 13 oktober in bijzijn van Zijne Majesteit de Koning op Paleis Noordeinde een kleine groep betrokken bij het pact ‘Naar een schuldenzorgvrij Nederland’. De bijeenkomst, die oorspronkelijk gepland stond voor 18 maart, was voor andere genodigden te volgen als webinar. Koningin Máxima hield een toespraak, evenals staatssecretaris Bas van ‘t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de voorzitter van SchuldenLabNL, Gerrit Zalm.  

Vanwege de coronacrisis heeft schuldhulpverlening een extra dimensie gekregen. Onderzoek van Deloitte en SchuldenLabNL van juni dit jaar toont aan dat het aantal huishoudens met (problematische) schulden naar verwachting stijgt van 1,4 naar 2,6 miljoen door baanverlies of andere aan de coronacrisis gerelateerde inkomstenderving.

In circa 40% van de gevallen zal er sprake zijn van problematische schulden. De verwachte stijging van 1,2 miljoen betreft ook doelgroepen die nooit eerder met problematische schulden zijn geconfronteerd, bijvoorbeeld mkb-ondernemers en ZZP’ers.

Belangrijk thema van deze bijeenkomst was de bekrachtiging van het pact ‘Naar een schuldenzorgvrij Nederland’. Een groot aantal gemeenten heeft zich gecommitteerd om één of meer van de vijf door SchuldenLabNL beproefde methoden te implementeren die mensen schuldenzorgvrij maken. Het gaat om Collectief Schuldregelen, de Doorbraakmethode, het Jongeren Perspectief Fonds, De Nederlandse Schuldhulproute en De VoorzieningenWijzer.

In de afgelopen maanden werkte SchuldenLabNL samen met wethouders, vertegenwoordigers van overheidsorganisaties, de bankensector, woningcorporaties, verzekeraars en energieleveranciers aan de invoering en opschaling van de vijf methoden. Zo hebben inmiddels 77 gemeenten zich verbonden aan Collectief Schuldregelen, wordt De VoorzieningenWijzer in 55 gemeenten toegepast en krijgen 10.000 professionals van de Doorbraakmethode training om gezinnen met meerdere problemen beter te kunnen helpen.  

Tijdens de bijeenkomst zette de staatssecretaris symbolisch zijn handtekening om partijen aan te moedigen om de vijf methoden verder op te schalen. Naast het uitwisselen van ervaringen, werden ook gemeenten en instanties die nog niet betrokken zijn gestimuleerd om aan te haken en vertelde een aantal mensen over hun persoonlijke ervaringen met problematische schulden en schuldhulpverlening.

Stichting SchuldenLabNL is opgericht in 2018 als een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen. Het heeft als doel om Nederland schuldenzorgvrij te maken.

Koningin Máxima was aanwezig bij de oprichting, vervolgens in 2019 bij de lancering van SchuldenLab Almelo, de Nederlandse schuldhulproute in ’s-Hertogenbosch, de werkconferentie van SchuldenLabNL in Utrecht en in oktober 2020 bracht zij een online werkbezoek aan de gemeente Alphen a/d Rijn in het kader van De VoorzieningenWijzer.

RVD nr. 195