Koningin Máxima bij oraties hoogleraren Prins Claus Leerstoel

Hare Majesteit Koningin Máxima woont donderdagochtend 10 juni 2021 virtueel de oraties bij van de twee houders van de Prins Claus Leerstoel, professor Gustavo García López en professor Seye Abimbola. De oraties worden via een online evenement uitgezonden. 

Professor García López is van 2019 tot en met 2021 als leerstoelhouder verbonden aan het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn oratie werd een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie. Het onderzoeksthema van Professor García López is Duurzame Ontwikkeling, Ongelijkheid en Milieurechtvaardigheid. Om inzicht te verwerven in de mate van ongelijkheid in ontwikkelingsmogelijkheden van samenlevingen onderzoekt hij de relatie tussen wereldwijde sociale gelijkwaardigheid en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Hij werkt samen met collega’s van ISS en andere universiteiten, waaronder de Universiteit van Amsterdam (UVA) en het Institute of Development Studies (IDS).

Professor Abimbola is van 2020 tot en met 2022 leerstoelhouder en verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op Rechtvaardigheid in Wereldwijd Gezondheidsonderzoek (Justice in Global Health Research) met focus op het beheer van gezondheidssystemen ter verbetering van de gezondheidszorg wereldwijd. Zijn uitgangspunt is dat ongeacht waar iemand woont, men dezelfde kansen moeten krijgen op behandeling en herstel. Hij betrekt hierbij factoren die in het verleden hebben geleid tot ongelijkheid in de gezondheidszorg, zoals kolonisatie, discriminatie, structurele ongelijkheden en machtsongelijkheid. Professor Abimbola werkt samen met wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Koninklijk instituut voor de Tropen.

Tijdens het online evenement draagt de huidige voorzitter van het curatorium, professor Louise Gunning-Schepers, haar rol over aan professor Bert Koenders. Professor Koenders is bijzonder hoogleraar Vrede, Recht en Veiligheid aan de Universiteit Leiden. Hij was van 2014 tot 2017 minister van Buitenlandse Zaken en van 2007 tot 2010 minister voor Ontwikkelingssamenwerking.  

De Prince Claus Chair for Equity and Development (PCC) werd in 2003 ingesteld door het ISS en de Universiteit Utrecht. De leerstoel is bedoeld om een impuls te geven aan de carrière van uitmuntende, jonge wetenschappers uit ontwikkelingslanden en om kennisdeling te stimuleren. De universiteiten willen met deze leerstoel onderzoek en onderwijs op het terrein van 'equity and development' bevorderen in overeenstemming met de inzichten en ideeën van Prins Claus.

Koningin Máxima is beschermvrouwe van de PCC. Tot begin 2014 was zij voorzitter van het curatorium.

RVD, nr. 133