Koninklijk Paar biedt Corps Diplomatique diner aan

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima ontvangen woensdagavond 14 juni het Corps Diplomatique voor een galadiner in het Koninklijk Paleis Amsterdam. De Koning houdt tijdens het diner een korte toespraak. Dit jaar staat de avond in het teken van de wetenschap.

Het diner vindt jaarlijks plaats om de internationale relaties te onderhouden en te versterken en Nederlandse en buitenlandse vertegenwoordigers op thema’s te verbinden. Naast de circa honderdveertig buitenlandse vertegenwoordigers in Nederland en Brussel zijn ook zo’n zeventig vertegenwoordigers vanuit de wetenschap uitgenodigd. Voorgaande diners hadden als thema’s openbaar bestuur, kunst en cultuur, internationaal recht en internationaal bedrijfsleven.

RVD, nr. 141