Koningin Máxima bij symposium vierde lustrum Prins Claus Leerstoel

Hare Majesteit Koningin Máxima is woensdagmiddag 6 december in de Nieuwe Kerk in Den Haag aanwezig bij een symposium voor het vierde lustrum van de ‘Prince Claus Chair in Equity and Development’. Deze leerstoel over ontwikkelingsvraagstukken is twintig jaar geleden opgedragen aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus. Het thema van het symposium is ‘rechtvaardige klimaattransitie’.

Prof. Bert Koenders, voorzitter van het curatorium van de leerstoel, houdt een woord van welkom. In een panelgesprek verkennen de huidige leerstoelhouders, prof. Fatima Denton en prof. Sebastián Ureta, samen met voormalige leerstoelhouders het thema ‘rechtvaardige klimaattransitie’. Volgens de panelleden brengt de overgang naar een duurzame leefwijze risico’s met zich mee, maar biedt zij ook kansen om bestaande sociale ongelijkheden aan te pakken. Hiervoor is inspraak en participatie nodig van gemeenschappen die het zwaarst getroffen worden door de transitieprocessen. De moderator van het panel is prof. Joyeeta Gupta, hoogleraar Milieu en Ontwikkeling in het Mondiale Zuiden aan de Universiteit van Amsterdam.

Naast het panelgesprek zijn er twee keynote sprekers, Winnie Byanyima, directeur van UNAIDS en dr. Vera Songwe, co-voorzitter van het High Level Panel on Climate Finance en senior fellow van het Brookings Institute.

Koningin Máxima gaat na het plenaire programma in gesprek met alumni van de leerstoel en met studenten van de Universiteit Utrecht en het International Institute of Social Studies. Deze twee organisaties hebben twintig jaar geleden de leerstoel ingesteld.

Koningin Máxima is beschermvrouwe van de Prins Claus Leerstoel.

RVD, nr. 291