Koninklijk Paar en Prinses Beatrix aanwezig bij Paleissymposium ‘Alfa en Bèta in de kunsten’

In het Koninklijk Paleis Amsterdam vond maandagavond 20 november het Paleissymposium plaats. Het thema van de avond was ‘Alfa en Bèta in de kunsten’. Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima waren gastheer en gastvrouw. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix was eveneens aanwezig.

Wetenschappers uit verschillende disciplines op het gebied van kunst en erfgoed belichtten hun visie op het onderwerp. Conservering, restauratie en ook interpretatie en contextualisering werd besproken vanuit de technische kant van kunstonderzoek, maar ook vanuit een filosofisch-ethisch perspectief op de mogelijkheden van nieuwe technologie. Professor Salvador Muñoz Viñas, hoofd van de Paper Conservation Group van het Conservation Institute van de Universitat Politècnica de València, bepleitte een meer open en efficiënt begrip van conservering en conserveringsethiek. Professor Erma Hermens, onder andere directeur van het Hamilton Kerr Institute for Easel Painting Conservation, sprak over haar ervaring met het samenbrengen van onderzoeksteams bestaande uit technische kunsthistorici, conservatoren en wetenschappers. De laatste spreker, Sanne Frequin, is assistent hoogleraar Digitale Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en pleitbezorger voor het breed toegankelijk maken van kunstgeschiedenis. Zo maakte ze een spel waarmee scholieren een middeleeuws manuscript in virtual reality kunnen verkennen. 


In het Koninklijk Paleis Amsterdam worden jaarlijks twee symposia georganiseerd waarbij de Koning gastheer is. Vooraanstaande sprekers uit de hele wereld bieden tijdens deze bijeenkomsten hun visie op uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken en actuele thema's. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam. De lezingen zijn vanaf dinsdag 21 november terug te luisteren op www.paleisamsterdam.nl/paleissymposium.

RVD, nr. 299