Koninklijke Familie bij uitreiking Prins Claus Prijs 2013

RVD, 309: Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix, Prinses Mabel, Prins Constantijn en Prinses Laurentien zijn woensdagmiddag 11 december in het Koninklijk Paleis Amsterdam aanwezig bij de uitreiking van de Grote Prins Claus Prijs aan de Egyptische volksdichter Ahmed Fouad Negm. De prijs wordt uitgereikt door Prins Constantijn, erevoorzitter van het Prins Claus Fonds.

Het fonds richt zich op personen en organisaties die met hun culturele en creatieve initiatieven en prestaties een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van de maatschappij.

Ahmed Fouad Negm (1929) ontvangt de Grote Prins Claus Prijs voor zijn in Egyptische spreektaal geschreven poëzie, die al meer dan drie generaties de Arabisch sprekende wereld inspireert. Negm wordt geëerd voor zijn "uitgesproken, kritische en originele poëzie, die een weerslag is van zijn onafhankelijkheid, integriteit, moed en voortdurende inzet in de strijd voor vrijheid en sociale rechtvaardigheid". Zijn gedichten worden dagelijks in de straten en op TV en radio in Egypte ten gehore gebracht. Vele jonge Egyptenaren kennen zijn gedichten uit hun hoofd, declameren ze op straat, citeren ze in graffiti en posters en geven er in moderne muziek een nieuwe interpretatie aan. In zijn werk verwoordt Negm de dromen en zorgen van de gewone man over het dagelijks leven, over de liefde, armoede en onderdrukking. Volgens het Prins Claus Fonds is Ahmed Fouad Negm een voorbeeld van innovatieve creativiteit, kwaliteit en daadkracht. Door zijn gebruik van hilarische karikaturen, dubbelzinnigheden, satire en ironie geeft hij mensen hoop en steun. In literaire kringen wordt zijn werk geroemd vanwege de beeldende kwaliteit, schoonheid en lyriek.

Voor het eerst sinds het bestaan van de Prins Claus Awards zullen naast de hoofdlaureaat ook de andere tien laureaten in Amsterdam aanwezig zijn. Zij hebben hun prijs in hun eigen land ontvangen uit handen van de Nederlandse ambassadeur. Rondom hun werk organiseert het Prins Claus Fonds van 9 t/m 13 december 2013 het festival 'Culture in Action: Prince Claus Awards Week'. Culture in Action biedt het Nederlandse publiek de kans om het werk van deze elf kunstenaars en denkers uit de hele wereld te leren kennen. In een uitgebreid programma in De Balie, Universiteit van Amsterdam en het Stedelijk Museum gaan de laureaten in debat met Nederlandse journalisten, denkers en kunstenaars, over de betekenis van hun werk.

De Prins Claus Prijzen worden door het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling sinds 1997 jaarlijks toegekend aan kunstenaars, denkers en culturele organisaties in met name Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Caraïben. Het Fonds eert de laureaten voor hun oeuvre en inzet op het gebied van cultureel en maatschappelijk engagement.