Koninklijke Familie bij uitreiking Prins Claus Prijs 2014

Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix, Prinses Mabel, Prins Constantijn en Prinses Laurentien zijn woensdagmiddag 10 december in het Koninklijk Paleis Amsterdam aanwezig bij de uitreiking van de Grote Prins Claus Prijs 2014 aan de Colombiaanse kunstenaar en plantenexpert Abel Rodríguez. Prins Constantijn reikt als erevoorzitter van het Prins Claus Fonds de prijs uit en houdt een toespraak.

Met de jaarlijkse Prins Claus Prijzen eert het fonds kunstenaars, denkers en organisaties die met hun culturele en artistieke werk een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling van hun land. De tekeningen en schilderijen van Abel Rodríguez brengen de flora van het Amazonegebied minutieus in kaart. Met zijn werk toont hij blijkens het juryrapport de eeuwenoude holistische kennis van de Nonuyastam over de complexe eco-systemen van het Amazonegebied. Daarmee maakt hij inheemse culturele kennis zichtbaar voor het algemeen belang. Rodríguez werkt samen met Tropenbos International Colombia aan verschillende projecten om duurzame ecologische en sociale modellen voor de regio te ontwikkelen.

Naast de hoofdlaureaat krijgen ook de andere laureaten hun prijs dit jaar door Prins Constantijn uitgereikt in het paleis. Rondom hun werk organiseert het Prins Claus Fonds van 7 t/m 12 december 2014 het festival 'Culture in Action: Prince Claus Awards Week'. Culture in Action biedt het Nederlandse publiek de kans om het werk van deze tien kunstenaars en denkers uit de hele wereld te leren kennen. In een uitgebreid programma in o.a. het EYE Film Museum, de Stadsschouwburg Amsterdam en het Stedelijk Museum delen de laureaten de betekenis van hun werk in dans, film, beeldende kunst en debat.

De Prins Claus Prijzen worden door het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling sinds 1997 jaarlijks toegekend aan kunstenaars, denkers en culturele organisaties in met name Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Caraïben. Het Fonds zoekt naar samenwerking in gebieden waar de middelen en mogelijkheden voor culturele expressie, creatieve productie en onderzoek beperkt zijn en cultureel erfgoed wordt bedreigd.

RVD, nr. 334