Prins Constantijn adviseur Europa-communicatie op Buitenlandse Zaken

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn der Nederlanden zal per 1 augustus 2003 aantreden als adviseur Europa-communicatie op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. De Prins zal de staatssecretaris voor Europese Zaken adviseren over de opstelling en uitvoering van de communicatiestrategie inzake Europese samenwerking.

Centraal hierbij staat de vergroting van de betrokkenheid van de Nederlandse burger bij de Europese samenwerking. De werkzaamheden zullen mede in het teken staan van het Europese voorzitterschap, dat Nederland in de tweede helft van 2004 bekleedt.
Prins Constantijn werkte van 1995 tot 1999 bij het Kabinet van toenmalig Europees Commissaris Van den Broek. De aanstelling bij Buitenlandse Zaken is op deeltijdbasis en geldt voor twee jaar.

De Prins heeft inmiddels zijn dienstverband bij Booz Allen and Hamilton te Londen, waar hij sinds 2001 werkte als strategisch beleidsadviseur, beëindigd.

Hoort bij