Betrokkenheid bij de samenleving

Als Koningin schonk Prinses Beatrix veel aandacht aan belangrijke gebeurtenissen in Nederland. Bij rampen toonde de Prinses haar medeleven met slachtoffers en sprak zij met nabestaanden.

Evenementen

De Prinses stelde zich zo goed mogelijk op de hoogte van wat er in de samenleving leefde. Zo was zij regelmatig aanwezig bij openingsbijeenkomsten, vieringen, herdenkingsplechtigheden en andere officiële evenementen.

Streek- en werkbezoeken

Daarnaast legde de Prinses streekbezoeken af door het hele land. Bij deze bezoeken kwamen allerlei maatschappelijke kwesties op lokaal niveau aan de orde. Tijdens speciaal opgezette werkbezoeken besteedde de Prinses aandacht aan diverse vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld justitie, landbouw, minderheden en milieubeheer.

Vergroot afbeelding Koningin Beatrix brengt een streekbezoek aan West Zeeuws-Vlaanderen, oktober 2008
Beeld: © Lex de Meester
Koningin Beatrix brengt een streekbezoek aan West Zeeuws-Vlaanderen, oktober 2008.

Internationale betrekkingen

Op 16 mei 1996 ontving zij voor haar inzet voor Europese eenwording de internationale Karelsprijs. Deze prijs is ingesteld in 1949 om mensen die zich bijzonder hebben ingezet voor de Europese eenwording te onderscheiden. De Prinses was de derde Nederlander die deze prijs heeft ontvangen; Hendrik Brugmans (1951) en Joseph Luns (1961) gingen haar voor.

Zij heeft zich altijd geïnteresseerd getoond in internationale betrekkingen. Inkomende en uitgaande staats- en buitenlandse bezoeken werden zonder uitzondering zorgvuldig voorbereid.

Eredoctoraat

In 2005 ontving zij als Koningin een eredoctoraat van de Universiteit Leiden. Zij kreeg het eredoctoraat vanwege de manier waarop zij het belang van vrijheid van mensen aan de orde heeft gesteld en zich heeft uitgesproken over de verantwoordelijkheid die vrijheid met zich meebrengt.