Lijst van functies

Prinses Beatrix bekleedt diverse erefuncties als beschermvrouwe en erelid van een groot aantal organisaties.

Erefuncties

 • Beschermvrouwe Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
 • Beschermvrouwe Bomenstichting
 • Beschermvrouwe Bond Heemschut, Vereniging tot bescherming van Cultuurmonumenten
 • Beschermvrouwe Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
 • Beschermvrouwe Bond van Nederlandse Architecten / Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
 • Beschermvrouwe Dutch Caribbean Nature Alliance
 • Beschermvrouwe HVO-Querido
 • Beschermvrouwe Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
 • Beschermvrouwe Johanna Kinderfonds
 • Beschermvrouwe Karel Doormanfonds
 • Beschermvrouwe Koning Willem Fonds, Londen
 • Beschermvrouwe Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
 • Beschermvrouwe Koninklijk Instituut van Ingenieurs
 • Beschermvrouwe Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
 • Beschermvrouwe Koninklijk Nederlands Zangersverbond
 • Beschermvrouwe Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam
 • Beschermvrouwe Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen Bronbeek
 • Beschermvrouwe Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
 • Beschermvrouwe Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
 • Beschermvrouwe Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereniging De Hoop
 • Beschermvrouwe Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen
 • Beschermvrouwe Koninklijke Coöperatie Rundveeverbetering Delta
 • Beschermvrouwe Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde
 • Beschermvrouwe Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia
 • Beschermvrouwe Koninklijke Marechaussee
 • Beschermvrouwe Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura
 • Beschermvrouwe Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
 • Beschermvrouwe Koninklijke Nederlandse Redding-Maatschappij
 • Beschermvrouwe Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas
 • Beschermvrouwe Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer
 • Beschermvrouwe Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden-Stamboek
 • Beschermvrouwe Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar
 • Beschermvrouwe KWF Kankerbestrijding (v/h Stichting Koningin Wilhemina Fonds)
 • Beschermvrouwe Landbouwmaatschappij Zuid-Midden-Oost
 • Beschermvrouwe Leids Universiteits Fonds
 • Beschermvrouwe LTO-Noord
 • Beschermvrouwe Miniatuurstad Madurodam
 • Beschermvrouwe Jantje Beton
 • Beschermvrouwe NBvP, Vrouwen van Nu
 • Beschermvrouwe Nederlands Comité Unicef
 • Beschermvrouwe Nederlandse Atletiek Unie
 • Beschermvrouwe Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging
 • Beschermvrouwe Nederlandse Vereniging Arti en Industriae
 • Beschermvrouwe Stichting Oogfonds Nederland
 • Beschermvrouwe Prinses Beatrix Spierfonds
 • Beschermvrouwe Reumafonds
 • Beschermvrouwe Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio
 • Beschermvrouwe Stichting Nederlandse Volksklederdrachten Collectie Koningin Wilhemina
 • Beschermvrouwe Stichting Simavi
 • Beschermvrouwe Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten
 • Beschermvrouwe Stichting Vluchteling
 • Beschermvrouwe Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF Beschermvrouwe Stichting Zorg en Bijstand
 • Beschermvrouwe Vereeniging Nederlands Historisch Scheepvaart Museum
 • Beschermvrouwe Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis
 • Beschermvrouwe Vereniging De Hollandsche Molen
 • Beschermvrouwe Vereniging Gelre
 • Beschermvrouwe Vereniging Het Nederlands Kankerinstituut
 • Beschermvrouwe Vereniging Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij
 • Beschermvrouwe Vereniging Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs
 • Beschermvrouwe Vereniging Rembrandt
 • Beschermvrouwe Young Women's Christian Association
 • Beschermvrouwe Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie

Daarnaast is Prinses Beatrix erelid van een aantal organisaties zoals de Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereeniging Muiden.