Prinses Beatrix bij symposium 50-jarig jubileum stichting Biowetenschappen en Maatschappij

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden woont vrijdagmiddag 8 november het symposium bij ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van stichting Biowetenschappen en Maatschappij. De bijeenkomst heeft het thema 'Wetenschap: veel meer dan een mening' en vindt plaats in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden.

©Patrick van Katwijk
Prinses Beatrix woont het 50-jarig jubileumsymposium van stichting Biowetenschappen en Maatschappij bij in Rijksmuseum Boerhaave.

Tijdens het symposium geven bestuursleden, wetenschappers en wetenschapsjournalisten hun visie op wetenschap en meningsvorming. Prinses Beatrix woont de toespraken bij, neemt het jubileumcahier van de stichting in ontvangst en spreekt met bestuursleden en gastsprekers.
 
De stichting maakt publicaties die een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat. Recente uitgaven gaan over plastic, het puberbrein, metabole ziekten en natuurbeheer in Nederland.

Bij deze actuele thema's binnen de biologische- en gezondheidswetenschappen komen voor- en tegenstanders aan het woord. De stichting heeft als doel inzicht in de actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing van de biowetenschappen te bevorderen. De focus ligt op de betekenis en gevolgen van deze ontwikkeling voor mens, dier en maatschappij.

Prinses Beatrix en Prins Claus hebben het initiatief genomen tot de oprichting van de stichting. Prins Friso is actief geweest in het bestuur van stichting Biowetenschappen en Maatschappij.

RVD, nr. 238