Koning reikt Erasmusprijs 2023 uit aan Trevor Noah

Zijne Majesteit de Koning reikt op dinsdagmiddag 28 november de Erasmusprijs uit aan de Zuid-Afrikaanse komiek Trevor Noah (Johannesburg, 1984) in het Koninklijk Paleis Amsterdam. De Koning is Regent van de Stichting Praemium Erasmianum. Het thema van de prijs dit jaar is ‘Lof der Zotheid’. Bij de uitreiking is ook Prinses Beatrix aanwezig.

De jury kent Noah de prijs toe voor zijn bevlogen bijdrage aan het themagebied ‘Lof der Zotheid,’ vernoemd naar Erasmus’ boek waarin humor, maatschappijkritiek en politieke satire centraal staan. Met zijn talent voor spottende, talige en verbindende politieke humor handelt Noah volgens de jury ‘in Erasmiaanse geest.’

“Als humorist, televisiepresentator, politiek commentator, filantroop en auteur heeft Trevor Noah op trefzekere wijze zijn plaats ingenomen in het brandpunt van de hedendaagse politieke satire. In zijn autobiografie ‘Born a Crime’ beschrijft Noah hoe hij als kind van een zwarte Xhosa-moeder en een witte Zwitserse vader ten tijde van de Apartheid, al vroeg in zijn leven werd geconfronteerd met institutioneel racisme en geweld. Vanuit die ervaring treedt hij onrecht tegemoet en toont hij ons de absurditeit ervan; niet met cynisme, maar met de bevrijdende kracht van de lach,” aldus het juryrapport. Met zijn reflecties op zaken als de opkomst van ‘fake news’, het presidentschap van Donald Trump, de Covid-19-pandemie en Black Lives Matter trok hij wereldwijd een jong, divers publiek en was hij volgens de jury een frisse wind in een hevig gepolariseerd medialandschap.

De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die binnen het kader van de culturele tradities van Europa een belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de kunsten. De Stichting Praemium Erasmianum stelt ieder jaar een ander thema centraal. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 150.000 euro. In haar 65-jarig bestaan won eenmaal eerder een humorist de Erasmusprijs: Charlie Chaplin ontving de prijs uit handen van Prins Bernhard in 1965.

RVD, nr. 295