Reactie van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix op het overlijden van Rudolf Spoor

“Droevig namen wij kennis van het overlijden van televisieregisseur Rudolf Spoor. Hij had een liefdevol oog voor historische momenten met een persoonlijke lading en wist deze met grote zeggingskracht in beeld te brengen. De samenwerking met hem vanaf de jaren zeventig tot aan ons huwelijk – zijn laatste grote klus – was bijzonder warm. Wij zijn hem daar dankbaar voor en wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.”