Koninklijk Paar en Prinses Beatrix aanwezig bij Paleissymposium ‘Klimaatcommunicatie’

In het Koninklijk Paleis Amsterdam vond dinsdagavond 28 mei het Paleissymposium plaats met het thema ‘Klimaatcommunicatie’. Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima waren gastheer en gastvrouw. Ook Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix was aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst  kwamen twee gastsprekers aan het woord over de vraag hoe te communiceren over klimaatverandering. De eerste gastspreker was Wolfgang Blau, als onder meer medeoprichter van het Oxford Climate Journalism Network, adviseur van de VN-klimaatafdeling UNFCCC en trustee director van het Bonn Institute for Constructive Journalism, een expert op het gebied van klimaatcommunicatie. Na zijn voordracht ging de voorzitter van het symposium, journalist en lid van de Paleiscommissie Joris Luyendijk, met hem in gesprek over manieren waarop nieuwsmedia klimaatverandering kunnen benaderen. De tweede gastspreker was Lisa Pak, consultant bij het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, waar ze aan het hoofd staat van Playing for the Planet. Ze vertelt hoe dit initiatief de impact van de gamesindustrie op het milieu wil verminderen; van het verlagen van de CO2-uitstoot tot het gebruik van games om mensen te inspireren actie te ondernemen voor het klimaat.

In het Koninklijk Paleis Amsterdam worden sinds 1979 jaarlijks twee symposia georganiseerd door de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam waarbij de Koning gastheer is. Vooraanstaande sprekers uit de hele wereld bieden tijdens deze bijeenkomsten hun visie op uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken en actuele thema's. De lezingen zijn vanaf woensdag 29 mei terug te luisteren op www.paleisamsterdam.nl/paleissymposium

RVD, nr. 154