Studie

Hieronder vindt u een overzicht van de school- en studietijd van Prinses Beatrix.

Lagere en middelbare school

In Canada startte Prinses Beatrix na de kleuterschool met het lager onderwijs. Na terugkeer in Nederland vervolgde zij op De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven de lagere school. In april 1950 ging de Prinses over naar het Incrementum, een dependance van het Baarns Lyceum waar zij in 1956 het eindexamen Gymnasium-A behaalde.

Studietijd

Vervolgens schreef Prinses Beatrix zich in als studente aan de Rijksuniversiteit Leiden waar zij lid werd van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten (VVSL) in Leiden. De eerste jaren van haar studie volgde ze colleges in de theoretische en toegepaste sociologie, rechtswetenschap, economie, parlementaire geschiedenis en staatsrecht. Later volgde ze ook colleges over de cultuur van Suriname en de Nederlandse Antillen, het Statuut van het Koninkrijk en actuele internationale staatkunde, volkenrecht, geschiedenis en Europees recht.

Kandidaats en doctoraal

In de zomer van 1959 behaalde Prinses Beatrix haar kandidaatsexamen rechten. Tijdens haar studie bezocht de Prinses verschillende Europese en internationale organisaties in onder meer Genève, Straatsburg, Parijs en Brussel. In 1961 slaagde zij voor haar doctoraalexamen Rechten vrije studierichting, een combinatie van diverse disciplines.