Petra Laurentien Brinkhorst is op 25 mei 1966 in Leiden geboren als dochter van mr. L.J. Brinkhorst en drs. J. Brinkhorst-Heringa.

Prinses Laurentien, 2015.

Studie

Prinses Laurentien bezocht de middelbare school in Den Haag en behaalde haar baccalauréat A aan het Lycée Français in Tokio, Japan.

Prinses Laurentien studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij in 1986 haar propedeuse geschiedenis behaalde. In 1989 verkreeg zij een Bachelor of Arts in de politieke wetenschappen aan de University of London (Queen Mary College). In juli 1991 haalde de Prinses haar Master of Journalism aan de University of California te Berkeley in de Verenigde Staten.

Huwelijk en gezin

Prinses Laurentien trad op 17 mei 2001 in Den Haag in het huwelijk met Prins Constantijn. De kerkelijke inzegening vond plaats op 19 mei 2001 in de Grote of St. Jacobskerk in Den Haag.

Prinses Laurentien en Prins Constantijn hebben drie kinderen. Op 8 juni 2002 werd dochter Eloise geboren, op 21 maart 2004 zoon Claus-Casimir, en op 3 juni 2006 de tweede dochter Leonore. Het gezin woont in Den Haag.

Werkzaamheden en functies

Naast haar activiteiten als lid van het Koninklijk Huis heeft Prinses Laurentien verschillende professionele activiteiten. Zo is zij Fellow bij de European Climate Foundation, Special Advisor voor Rewilding Europe en Senior adviseur bij de Haven van Rotterdam. In 2009 richtte de Prinses de Missing Chapter Foundation op en verscheen haar eerste boek van de kinderboekenreeks Mr Finney, over duurzaamheid en klimaatverandering. Het tweede Mr Finney-boek verscheen in februari 2011, het derde in november 2013.

Sinds eind 2012 is Prinses Laurentien president van Fauna & Flora International (FFI), een internationale natuurbeschermingsorganisatie die zich met name richt op de wereldwijde bescherming van bedreigde diersoorten en ecosystemen. De Prinses was al sinds 2003 actief bij FFI, eerst als lid van het Executive Committee en Vice-President, tot haar benoeming als President.

Tot 2003 heeft Prinses Laurentien gewerkt in diverse internationale communicatiefuncties, o.a. bij Weber Shandwick en Edelman PR Worldwide.

Aandachtsgebied laaggeletterdheid

Sinds 2001 zet Prinses Laurentien zich in voor de bevordering van geletterdheid. In mei 2004 werd op haar initiatief Stichting Lezen & Schrijven opgericht. De stichting heeft als doel het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid in Nederland en internationaal.

Op 24 maart 2009 is Prinses Laurentien benoemd als Speciaal Gezant Geletterdheid voor UNESCO, waarmee ze zich ook wereldwijd inzet voor de problematiek van laaggeletterdheid. De Prinses werd op 1 februari 2011 voorzitter van de High Level Group of experts on Literacy (HLG) van de Europese Commissie, die in 2012 zijn eindrapport presenteerde. De HLG gaf daarin aanbevelingen voor een structurele Europese aanpak van laaggeletterdheid.

Sinds 1 januari 2014 is Prinses Laurentien erevoorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, nadat zij het voorzitterschap heeft overgedragen aan Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In haar functie als erevoorzitter blijft de Prinses nauw betrokken bij het aanpakken van laaggeletterdheid. Zij geeft met name richting aan de internationale inspanningen van de stichting, zoals binnen het European Literacy Policy Network (ELINET) en het programma Public Libraries 2020.

Erefuncties