Prinses Margriet spreekt over hulp om gevolgen van natuurrampen te beperken

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden hield vrijdagochtend 27 november 2015, als erevoorzitter van het Rode Kruis, een toespraak bij TEDxAmsterdam. Zij sprak over het belang van hulp die de humanitaire gevolgen en schadelijke effecten van een ramp kunnen beperken of voorkomen.

In haar toespraak gaf Prinses Margriet aan dat natuurrampen als overstromingen, extreme droogte en aardbevingen niet zijn te voorkomen, maar dat het wel mogelijk is om de gevolgen ervan voor mensen en hun leefomgeving te beperken. Met betrekkelijk eenvoudige middelen, zoals een tsunamiwaarschuwingssysteem of een evacuatieplan, kunnen meer mensen zich tijdig in veiligheid brengen.

Naast het weerbaar maken van mensen en daarmee het terugdringen van het aantal slachtoffers en materiele schade betekent het ook een besparing op noodhulp en wederopbouw. Het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds steunt projecten die mensen beter voorbereiden en beschermen tegen natuurgeweld.

Het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds werd in 2011 opgericht en is vernoemd naar Prinses Margriet als dank voor haar jarenlange inzet voor het Rode Kruis.

Prinses Margriet houdt bij TEDxAmsterdam toespraak over hulp bij natuurrampen

Amsterdam, 27 november 2015: Prinses Margriet houdt bij TEDxAmsterdam als erevoorzitter van het Rode Kruis een toespraak. Zij sprak over het belang van hulp bij natuurrampen.