Prinses Margriet aanwezig bij Henry Dunant-lezing

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden is maandagmiddag 2 december in Den Haag aanwezig bij de Henry Dunant-lezing van het Nederlandse Rode Kruis. De tweejaarlijkse lezing wordt ditmaal gegeven door Generaal-Majoor der Mariniers b.d. Patrick Cammaert. Hij reflecteert op de zeven grondbeginselen van het Rode Kruis: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Henry Dunant was de oprichter van het internationale Rode Kruis in 1863. Met de Henry Dunant-lezing wil het Rode Kruis het maatschappelijk debat over humaniteit in de samenleving aanmoedigen en reflecteren op de vraag hoe invulling kan worden gegeven aan de missie van het Rode Kruis om de meest kwetsbaren in Nederland en daarbuiten te beschermen. Na de lezing neemt Inge Brakman officieel afscheid als voorzitter van het verenigingsbestuur van het Nederlandse Rode Kruis.

Prinses Margriet is erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis.