Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Pieter van Vollenhoven is op 30 april 1939 geboren in Schiedam als zoon van P. van Vollenhoven en J.G. van Vollenhoven-Stuyling de Lange. Zijn broer, Willem Jan van Vollenhoven, is in 2006 overleden.

Vergroot afbeelding Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, 2020, staande foto
Beeld: © RVD - Martijn Beekman
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, 2020.

Studie

De heer Van Vollenhoven ging naar de lagere school op De Rotterdamsche Schoolvereniging. Daarna ging hij naar het Montessorilyceum in Rotterdam. Op die school behaalde hij in 1959 zijn Gymnasium-B-diploma. Na de middelbare school studeerde hij rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden waarin hij in 1965 zijn doctoraalexamen Nederlands recht behaalde.

Huwelijk en Gezin

Tijdens zijn studie in Leiden ontmoette Pieter van Vollenhoven Prinses Margriet. Op 10 maart 1965 werd hun verloving bekend gemaakt. Op 10 januari 1967 trouwden zij in Den Haag, waarna ze in de rechtervleugel van Paleis Het Loo in Apeldoorn gingen wonen. In 1975 verhuisde het gezin naar Huis Het Loo.

Prinses Margriet en prof.mr. Pieter van Vollenhoven hebben vier zonen: de Prinsen Maurits (1968), Bernhard (1969), Pieter-Christiaan (1972) en Floris (1975). De heer Van Vollenhoven heeft elf kleinkinderen:

 • Prins Maurits en Prinses Marilène: Anna (2001), Lucas (2002) en Felicia (2005);
 • Prins Bernhard en Prinses Annette: Isabella (2002), Samuel (2004) en Benjamin (2008);
 • Prins Pieter-Christiaan en Prinses Anita: Emma (2006) en Pieter (2008);
 • Prins Floris en Prinses Aimée: Magali (2007), Eliane (2009) en Willem Jan (2013).

Werkzaamheden

Tijdens zijn dienstplicht werkte de heer Van Vollenhoven in 1966 bij de Juridische Afdeling Staf Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten in Den Haag. Op vliegbasis Gilze-Rijen volgde hij in 1967 de Vliegeropleiding Klein Militair Brevet en een jaar later werd hij benoemd tot Reserveofficier vlieger bij het 300 squadron op vliegbasis Deelen. Sinds 2005 was hij reserve kolonel. In 2019 werd hij bevorderd tot commodore titulair van de Koninklijke Luchtmacht. Daarnaast is de heer Van Vollenhoven adjudant in buitengewone dienst.

Veiligheid

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is zowel nationaal als internationaal nauw betrokken bij de veiligheidszorg. In 1975 werd hij adviseur van de minister van Verkeer en Waterstaat op het gebied van de verkeersveiligheid. Vervolgens was hij voorzitter van verschillende organisaties:

 • Raad voor de Verkeersveiligheid;
 • Spoorwegongevallenraad;
 • Stichting Maatschappij en Veiligheid;
 • Nationaal Verkeersveiligheidsfonds;
 • College Bevordering Veiligheidseffectstudies;
 • Raad voor de Transportveiligheid;
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Vanaf februari 2005 tot februari 2011 was prof.mr. Pieter van Vollenhoven voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dit college doet onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van transport, maar ook naar de veiligheid binnen bijvoorbeeld defensie, industrie, gezondheidszorg, natuur en milieu.

Op 1 oktober 2005 is prof. mr. Pieter van Vollenhoven door de Universiteit Twente benoemd tot praktijkhoogleraar Risicomanagement.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is erevoorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, een onafhankelijke organisatie die meedenkt over veiligheidsvraagstukken.

Internationaal bekleedt de heer Van Vollenhoven ook een aantal functies op het gebied van transportveiligheid:

 • Medeoprichter en lid van de European Transport Safety Council.
 • Medeoprichter en emeritus voorzitter van de International Transportation Safety Association, een college waarin alle internationale transportveiligheidsraden zich hebben verenigd.
 • Vanaf 1990 trad hij gedurende enkele jaren op als adviseur van de Europees Commissaris voor Transport dr. K. van Miert.
 • In 2004 trad hij toe tot de Group of Experts on Accident Investigation, een adviesgroep voor de Europese Commissie.

Monumenten- en natuurbeleid

Tot eind 2012 heeft de heer Van Vollenhoven zich als voorzitter van het bestuur van de Stichting Nationaal Restauratiefonds ingezet voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren in Nederland. De heer Van Vollenhoven is nu nog betrokken bij het onderwerp, als voorzitter van de Commissie Herbestemming Monumenten.

Daarnaast was de heer Van Vollenhoven tot eind 2014 voorzitter van de Stichting Nationaal Groenfonds; het fonds voor financiering van projecten voor natuur, bos en landschap in Nederland. Sindsdien is de heer Van Vollenhoven tot voorzitter benoemd van verschillende commissies met betrekking tot de ontwikkeling van Nationale Parken Nieuwe Stijl. Sinds 2017 is hij voorzitter van de commissie Verkenning Nationale Parken, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ter bevordering van een nieuwe samenhang in het netwerk van Nationale Parken en het inventariseren van unieke natuurkernen, landschappen en cultureel erfgoed.

Slachtofferhulp

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is erevoorzitter van het Fonds Slachtofferhulp. Het Fonds ondersteunt en initieert projecten voor de verbetering van de positie van slachtoffers, nabestaanden en getuigen van misdrijven, verkeersongevallen en rampen in Nederland.

Maatschappelijke functies

 • Praktijkhoogleraar Risicomanagement, Universiteit Twente;
 • Erevoorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid;
 • Erevoorzitter Fonds Slachtofferhulp;
 • Voorzitter raad van advies Europese Beweging Nederland (EBN);
 • Medeoprichter en lid European Transport Safety Council;
 • Medeoprichter en emeritus voorzitter International Transportation Safety Association;
 • Lid Group of Experts on Accident Investigation, een adviesgroep van de Europese Commissie.

Erefuncties

 • Beschermheer van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten;
 • Beschermheer van Vogelbescherming Nederland;
 • Beschermheer Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde;
 • Beschermheer Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten;
 • Beschermheer Federatie van SOS Telefonische Hulpdiensten in Nederland;
 • Beschermheer Stichting Studentensport Nederland;
 • Beschermheer Stichting Nederlands Studenten Kamerorkest (NESKO);
 • Beschermheer Stichting Vrienden van de Koninklijke Luchtmacht Kapel;
 • Beschermheer Vereniging van Europese Journalisten Nederland
 • Beschermheer Netherlands-American Amity Trust (Washington);
 • Beschermheer Netherland-America Foundation (New York);
 • Beschermheer Grote of Sint-Laurenskerk Rotterdam;
 • Beschermheer Stichting Menno van Coehoorn (behoud militaire vestingwerken);
 • Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Nederlands Pianolamuseum;
 • Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Open Monumentendag;
 • Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Hollandse Haringpartij;
 • Erevoorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Nationaal Monument Sint-Jan;
 • Erepresident Internationaal Concours Hippique Indoor Brabant;
 • Lid Comité van Aanbeveling Studentenorkest J. Pzn. Sweelinck van de Universiteit van Amsterdam;
 • Lid Comité van Aanbeveling Studenten Muziekgezelschap Sempre Crescendo;
 • Lid Comité van Aanbeveling Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum;
 • Lid Comité van Aanbeveling Reizend Muziekgezelschap;
 • Lid Comité van Aanbeveling International Association for Handicapped Divers;
 • Lid Comité van Aanbeveling Leidse Studenten Vereniging Minerva;
 • Lid Comité van Aanbeveling Kick-In Commissie Universiteit Twente;
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Bedrijvendagen Universiteit Twente;
 • Adviseur van het Comité ter Herdenking Capitulaties 1945;