Huwelijksdag

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima traden op zaterdag 2 februari 2002 te Amsterdam in het huwelijk.

Burgerlijk huwelijk

Het burgerlijk huwelijk werd op zaterdag 2 februari 2002 in de Beurs van Berlage voltrokken door de burgemeester van Amsterdam, mr. M.J. Cohen. De plechtigheid, werd behalve door familie, vrienden en gasten van het bruidspaar ook bijgewoond door autoriteiten en ongeveer 600 genodigden uit alle delen van het Koninkrijk.

Vergroot afbeelding ""
Beeld: RVD / Nationaal Archief
Amsterdam, 2 februari 2002.

Kerkelijke inzegening

Op zaterdag 2 februari 2002, om 11.30 uur, vond de kerkelijke inzegening van het huwelijk plaats in de Nieuwe Kerk aan de Dam in Amsterdam. Voorganger was ds. C.A. ter Linden, emeritus-predikant van de Kloosterkerkgemeente te Den Haag. De kerkelijke inzegening werd naast familie en vrienden van het bruidspaar bijgewoond door koninklijke genodigden en autoriteiten uit binnen- en buitenland. De dienst werd gehouden onder kerkelijke verantwoordelijkheid van de Wijkgemeente Oostelijke Binnenstad van de Hervormde Gemeente Amsterdam. Muzikale medewerking werd verleend door onder meer Bernard Winsemius, organist, Miranda van Kralingen, sopraan en Het Nederlands Kamerkoor samen met het Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van Ed Spanjaard.

Rijtoer

Na de kerkelijke inzegening maakte het paar vanaf de Nieuwe Kerk een rijtoer met de Gouden Koets, via Nieuwezijds Voorburgwal, Spui, Singel, Muntplein en Rokin naar het Koninklijk Paleis Amsterdam, op de Dam. Na afloop van de rijtoer, om 13.30 uur, verscheen het bruidspaar op het balkon van het Koninklijk Paleis.

De samenstelling van de stoet was als volgt:

  • Koninklijke Militaire Kapel (50 militairen te voet)
  • Koningscompagnie van het Garderegiment Grenadiers en Jagers met vaandel en vaandelwacht (110 militairen te voet)
  • Detachement ruiters van de Koninklijke Marechaussee (13 militairen)
  • Detachement ruiters van het Korps Rijdende Artillerie (13 militairen)
  • Detachement ruiters van het Korps Landelijke Politiediensten (25 politiemensen)
  • De Gouden Koets, getrokken door zes Gelderse paarden en begeleid door twee Adjudanten van H.M. de Koningin te paard
  • Ere Escorte Cavalerie (25 ruiters)

De stoet stond onder commando van Kolonel der Koninklijke Marechaussee G.E. Wassenaar, Stalmeester van H.M. de Koningin.

Erewacht en ere-afzettingen

Militair ceremonieel

Ongeveer 1900 militairen verzorgden het militair ceremonieel. Het Korps Mariniers van de Koninklijke Marine voorzag in de erewacht bij het Koninklijk Paleis op de Dam. De erewacht bestond uit drie detachementen, één vaandel met vaandelwacht en de Marinierskapel met tamboer en pijpers.

Erewacht Beurs van Berlage

De Koninklijke Luchtmacht voorzag in de erewacht bij de Beurs van Berlage. De erewacht bestond uit twee detachementen, een vaandel met vaandelwacht en de Luchtmachtkapel.

Sabelwacht Nieuwe Kerk

De Koninklijke Marine voorzag in een sabelwacht bestaande uit officieren bij de Koninklijke Marine.

Ere-afzetting langs de verschillende routes

De ere-afzetting langs de verschillende routes was opgebouwd uit een militair en een civiel deel. Het militair gedeelte bestond uit 22 detachementen: 10 van de Koninklijke Landmacht, 6 van de Koninklijke Marine (waarvan 1 van het Korps Mariniers en 2 van het Koninklijk Instituut voor de Marine), 5 van de Koninklijke Luchtmacht en 1 van de Koninklijke Militaire Academie.

De civiele afzetting, die naast de militaire afzetting ingezet werd langs de route van de rijtoer, bestond uit deputaties uit de 12 provinciën (al dan niet in klederdracht), uit 2 detachementen van de Stichting Veteranenplatform en 6 detachementen, die geleverd werden door de Studenten Weerbaarheden uit Utrecht, Leiden, Delft. Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage.

Ere-escorte

De Koninklijke Marechaussee zorgde voor het ere-escorte naar de Beurs van Berlage en naar de Nieuwe Kerk. Dit ere-escorte bestond uit 8 motorrijders.

Eresaluut

Als ere-saluut werden vanaf twee fregatten vanaf het IJ met tussenpozen van vijf seconden 21 schoten afgegeven. Het eerste schot werd afgegeven op het moment dat het bruidspaar het Koninklijk Paleis verliet.