Verlovingstijd en toestemmingswet

Koningin Beatrix heeft, vrijdag 30 maart 2001 om 18.00 uur, de verloving bekendgemaakt van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg en mevrouw Máxima Zorreguieta.

Vergroot afbeelding ""
Beeld: RVD / Graciela Rossetto
Den Haag, 30 maart 2001: Verloving prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta.

Bekendmaking

De bekendmaking, die rechtstreeks door de televisie werd uitgezonden, gebeurde in het bijzijn van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden en het verloofde paar. Op 7 januari 2002 zijn de Prins van Oranje en Máxima Zorreguieta te 's-Gravenhage in ondertrouw gegaan.

Toestemmingswet

Op 21 mei 2001 heeft de regering bij de Staten-Generaal ingediend het voorstel van rijkswet inzake het verlenen van toestemming aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg, om een huwelijk aan te gaan met mevrouw Máxima Zorreguieta.

Het wetsvoorstel is op 12 juni 2001 besproken in de Staten van de Nederlandse Antillen en op 14 juni in de Staten van Aruba, die beiden hiermee instemden. De Staten-Generaal verleenden 3 juli 2001 hun toestemming voor het voorgenomen huwelijk. Op 4 juli 2001 verscheen Staatsblad 333, waarin de toestemmingswet werd afgekondigd.

Koningin Máxima is sinds de huwelijksvoltrekking, op 2 februari 2002, lid van het Koninklijk Huis. Omdat hiervoor de Nederlandse nationaliteit noodzakelijk is, is haar met het oog op deze bijzondere situatie bij koninklijk besluit van 17 mei 2001 naturalisatie verleend.

De Argentijnse wetgeving staat niet toe dat Máxima Zorreguieta de Argentijnse nationaliteit verliest of daarvan afstand doet. In Argentinië kan zij evenwel geen staatkundige rechten meer uitoefenen. Naar Nederlands recht en naar Argentijns recht is het Nederlanderschap daarmee haar eerste en voornaamste nationaliteit.

Gezien de plaats die de echtgenote inneemt bij de uitoefening van de koninklijke functies door de Prins van Oranje als vermoedelijk opvolger zullen haar ter gelegenheid van het huwelijk bij koninklijk besluit de titels Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau worden verleend. Zij zal Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg worden genoemd.