Toestemmingswet

Als een lid van het Koninklijk Huis wil trouwen moet de regering door middel van een ontwerp van wet toestemming voor het aan te gane huwelijk vragen aan de Staten-Generaal.

Als er geen toestemmingswet wordt ingediend, vervalt met het sluiten van het huwelijk het recht op erfopvolging van het echtpaar en van de eventuele kinderen geboren uit dit huwelijk.

De Staten-Generaal besluiten over de toestemmingswet in een Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer.

Prinses Irene, Prinses Christina (overleden op 16 augustus 2019), Prins Friso (overleden op 12 augustus 2013), Prins Pieter-Christiaan en Prins Floris hebben geen toestemmingswet voor hun huwelijk ingediend.