Maart 2019

©Hollandse Hoogte

5 maart: Grip op je leven

Eva Smits werkte als manager bij een landelijke winkelketen in verzorgingsproducten. Een mooie baan, maar… de droom van een eigen zaak liet haar niet los. Het liefst zou ze een winkel met mooi textiel beginnen. Maar het kostte wat tijd voor het zover was. “Voor de financiering van mijn winkel ben ik bij een bank geweest, maar ik kwam eigenlijk niet verder dan de balie. Op het internet las ik dat je ook bij Qredits terecht kon voor een krediet. Bij hen kon ik echt mijn plan laten horen en mijn enthousiasme delen! Daarnaast vond ik het fijn dat een bedrijfsadviseur langskwam in mijn eigen omgeving.”

Eva is een van 15.000 ondernemers die op weg zijn geholpen door Qredits-Microfinanciering Nederland. Op 5 maart vierde deze organisatie haar tienjarig bestaan in Amersfoort. Hare Majesteit Koningin Máxima sprak de aanwezigen toe als lid van het Nederlands Comité voor ondernemerschap. Zij schetste het maatschappelijk belang van Qredits: “Eén op de vijf mensen die met een krediet van Qredits een bedrijf start, doet dat vanuit een uitkering. En verreweg de meesten slagen er in om daarna hun eigen geld te verdienen. Op deze manier is al ongeveer 45 miljoen euro bespaard. Maar het gaat natuurlijk om veel meer dan geld alleen. Het gaat om grip op je eigen leven. Om zelfvertrouwen en trots. Om een betere toekomst voor jezelf en je gezin.”
 

©ANP

6 maart: Vrije Hanzestad

Met een oppervlakte van 400 km2 (ongeveer de grootte van Texel) is de vrije Hanzestad Bremen de kleinste deelstaat van Duitsland. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten op 6 maart een werkbezoek aan Bremen, als onderdeel van de reeks bezoeken aan Duitse deelstaten die zij sinds 2013 afleggen. Bremen (met het aan zee gelegen Bremerhaven) heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een belangrijk centrum voor windtechnologie. Het Fraunhofer Institut fur Windenergiesysteme in Bremerhaven is een toonaangevend kenniscentrum op dit gebied. Het instituut beschikt onder meer over een enorme testinstallatie voor windmolenwieken. Tijdens hun bezoek hoorden de Koning en Koningin dat ‘wind op zee’ mede dankzij de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse bedrijven en kennisinstellingen steeds concurrerender wordt.

In de ruimtevaart en het onderzoek naar zeeën, oceanen en de poolgebieden is Bremen eveneens een belangrijke partner van Nederland. Aan bod kwamen onder meer de effecten van smeltende ijskappen, de aanpak van microplastics in zee, maar ook de mogelijkheden die de betere toegankelijkheid van het Noordpoolgebied kan bieden.

Gastheer Carsten Sieling, burgemeester en president van de senaat, keek in zijn tafelrede ook terug op de historische banden tussen Bremen en Nederland. “Nederlanders introduceerden de orgelbouw in Bremen en brachten het Noordwesten tot culturele bloei.” 
 

©ANP

8 maart: Lekker in je vel

In de sportkantine, de supermarkt en de snackbar is het vaak moeilijk om weerstand te bieden aan alle vette en zoete verleidingen. Een broodje kroket, een zoet sportdrankje, een gevulde koek, ze gaan vaak achteloos naar binnen. Mede hierdoor kampt één op de zeven jongeren met overgewicht. Jongeren Op Gezond Gewicht wil hier graag wat aan doen, samen met gemeenten, scholen, verenigingen, buurthuizen en andere partners. Een van de initiatieven is de Week voor de Gezonde Jeugd. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander gaf op 8 maart het startsein hiervoor in Utrecht. Ook staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was erbij.

Marjon Bachra is directeur van Jongeren Op Gezond Gewicht. Zij wees op de risico’s van een ongezonde leefstijl: “De kans op allerlei ziektes, zoals hart -en vaatziekten, bepaalde vormen van kanker en diabetes wordt groter. En er kunnen ook psychische gevolgen zijn. Als een kind te zwaar is, heeft het vaak te maken met pesterijen en buitensluiting. En uiteindelijk kan dit leiden tot depressies. Tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd laten we zien hoe leuk het kan zijn om gezond te leven en hoe lekker je erdoor in je vel kunt gaan zitten. Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Er is nu, na jaren werk, ook resultaat te zien: in 25 gemeenten is de ‘Body Mass Index’ onder de jeugd verlaagd.”
 

©ANP

14 maart: Brede rivieren

Een smalle rivierbedding leidt bij hoogwater gemakkelijk tot overstromingen. De beste manier om overstromingen te voorkomen is dan ook: meer ruimte geven aan de rivier, zodat het overtollige water wordt opgevangen zonder schade aan te richten. In Nederland wordt sinds 2007 op 34 plaatsen gewerkt aan projecten die de rivier meer ruimte geven. Eén daarvan is de IJsseldelta bij Kampen. Daar is een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer aangelegd: het Reevediep. Met de aanleg van het Reevediep krijgt de rivier meer uitloopmogelijkheden en wordt hoogwater makkelijker afgevoerd. Ook zijn meer recreatie- en woonmogelijkheden ontstaan in de IJsseldelta. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander nam op 14 maart in Kampen het Reevediep officieel in gebruik door de sluisdeuren te openen. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat was daarbij aanwezig.

Bert Boerman, gedeputeerde in de provincie Overijssel, schetste de betekenis van het project voor de regio: “Er is in de afgelopen jaren in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel door heel veel mensen hard gewerkt om dit project mogelijk te maken. En ik ben trots op het resultaat. De inwoners van de regio Kampen kunnen volop genieten van de toegankelijkheid van dit gebied.” Tegelijkertijd had de gedeputeerde ook oog voor de keerzijde: “Ik besef dat er offers zijn gebracht door omwonenden: mensen moesten verhuizen, boerenbedrijven werden verplaatst. Dat is ingrijpend.”
 

©ANP

15 maart: Kruiwagens en violen

Ruim een kwart van de Nederlanders spant zich met vrijwilligerswerk in voor anderen. Het Oranje Fonds zet ieder jaar de schijnwerper op hun onbetaalbare werk met de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Door het hele land worden zo’n achtduizend activiteiten georganiseerd waarbij iedereen kan aansluiten. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander koos op 15 maart voor Kinderboerderij De Veenweide in Soest, een kinderboerderij voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Lisanka van Scheijndel werkt als educatief medewerker bij de kinderboerderij. “Prins Willem-Alexander was hier in 1973 als zesjarige bij de opening. Wat leuk dat hij ons vandaag als Koning helpt met het aanleggen van een nieuwe sprookjestuin.” Ondanks de regen waren de vrijwilligers enthousiast met kruiwagens in de weer.
 

©ANP

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn hielpen samen met Hunne Hoogheden Prins Bernhard en Prinses Annette mee met het sorteren en schoonmaken van muziekinstrumenten bij het magazijn van Stichting Instrumentendepot Leerorkest in Huizen. Jeffry Rampen, coördinator van het Instrumentendepot, keek tevreden naar de geconcentreerd werkende Prins Constantijn: “De Prins is strijkstokken aan het harsen. Als je een ongeharste strijkstok op een viool zet dan krijg je er geen geluid uit. Alleen met hars kan er een mooi geluid uit het instrument komen.”
 

©ANP

27 maart: Zelfredzaam van nature

“Als iemand op het eiland zoek is, en in de war of suïcidaal, dan gaat het hele eiland naar die persoon op zoek, desnoods dag en nacht. Net zolang tot hij gevonden is. Dat gebeurt niet op de wal, daar doen de hulpdiensten dat. Maar die hebben we hier niet.” Marcel Kemper is vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij op Terschelling. Hij was een van de eilandbewoners die op 27 maart Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander ontmoetten, tijdens zijn werkbezoek aan Terschelling en Ameland. De Koning wilde meer horen over burgerinitiatieven en coöperaties op de eilanden. Marcel Kemper en zijn collega Henk Spanjer vertelden dat zelfredzaamheid de eilandbewoners met de paplepel is ingegoten. Henk Spanjer: “Als je hoort praten over de participatiesamenleving, dan denk ik: die was hier altijd al!”
 

©ANP

Op Ameland bezocht Koning Willem-Alexander Zonnepark Ameland. Dit park is een initiatief van de Amelander Energie Coöperatie, energiebedrijf Eneco en de gemeente Ameland. Het levert genoeg elektriciteit voor alle Amelander huishoudens.

In Hollum ging de Koning naar een juttersschuur. Daar kwamen onder meer de ervaringen van januari 2019 ter sprake, toen honderden containers van het schip MSC Zoë overboord sloegen. In de nasleep van dit incident mobiliseerden de jutters mensen en materieel en werkten zij intensief samen met de gemeente en de hulpdiensten. “We zeiden tegen elkaar: hoe krijgen we dit ooit weg? Waar moeten we beginnen?”, zei Richard Kiewiet, die al veertig jaar actief is als jacht- en terreinopzichter op het eiland. “Het was vakantie, dus de overheid was dicht. Toen zijn we zelf het opruimen gaan organiseren. En binnen korte tijd vormden honderden eilanders en toeristen een groot lint om het strand schoon te maken.”
 

©ANP

28 maart: Proost

Het begon in 1719 met een bescheiden bierbrouwerijtje aan de Kerkdijk in Lieshout. Drie eeuwen later is Swinkels Family Brewers een bedrijf met ruim 1.500 medewerkers in Nederland, België en Ethiopië. Gezamenlijk produceren zij 7,6 miljoen hectoliter bier en 800.000 liter frisdrank per jaar. Eén ding is in die drie eeuwen onveranderd gebleven: het gaat nog steeds om een 100% onafhankelijk Nederlands familiebedrijf. De familie is er trots op dat inmiddels de zevende generatie Swinkels aan het roer staat; in 2018 is besloten de naam Bavaria N.V. te wijzigen in Swinkels Family Brewers.

Hare Majesteit Koningin Máxima was op 28 maart in Lieshout om de start van het driehonderdjarig jubileum mee te vieren. De Koningin kreeg een rondleiding door de bottelarij en de brouwerij, waar medewerkers haar uitleg gaven over het brouwproces. Het jubileumjaar werd ingeluid met het aanslaan van een vat van driehonderd liter bier. En wie een bierbrouwerij bezoekt, kan een aangeboden glas natuurlijk niet weigeren…

Directievoorzitter Jan-Renier Swinkels was blij met het bezoek van de Koningin. “We zijn zeer vereerd dat we Koningin Máxima hebben mogen ontvangen ter ere van ons driehonderdjarig bestaan. Het is een erg mooi en belangrijk moment in de historie van ons familiebedrijf en iedereen die bij onze familie hoort.”
 

©ANP

Blik op de praktijk

Iedere kabinetsperiode gaat Zijne Majesteit de Koning met de ministers en staatssecretarissen op werkbezoek. De bewindspersoon kiest een thema waarmee hij of zij de Koning nader kennis wil laten maken. In deze werkbezoeken staan de mensen die ‘op de werkvloer’ te maken hebben met het overheidsbeleid centraal. Doel is in de praktijk te zien en te horen hoe dit beleid uitpakt. De bezoeken bieden een goede gelegenheid om de weerbarstige werkelijkheid en de dilemma’s te bespreken met bestuurders, uitvoerders, burgers, ondernemers en andere betrokkenen.

In 2019 vonden twaalf van dergelijke werkbezoeken plaats. Zo nam minister Hoekstra van Financiën de Koning op 5 maart mee naar de Autoriteit Financiële Markten om te praten over dilemma’s rond onder meer consumentenbescherming. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat ging op 9 april met de Koning naar Purmerend en Andijk om te laten zien wat er allemaal bij komt kijken om woningen op duurzame warmte aan te sluiten. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezocht op 17 december met de Koning een bedrijf in Helmond dat, na een arbeidsongeval waarbij twee medewerkers om het leven kwamen, werkt aan optimale veiligheid op de werkvloer.