December 2021

  • Beeld: ©ANP

8 december: Een fascinerende en veelkleurige leerschool

De beoogde troonopvolger heeft vanaf haar of zijn 18de verjaardag van rechtswege zitting in de Raad van State en in de Afdeling advisering. Zo kan zij of hij kennis opdoen van wetgeving en staatsrecht als onderdeel van de voorbereiding op het toekomstige Koningschap. De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering en het parlement over wetgeving en bestuur en de hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Op 8 december leidde Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zijn oudste dochter binnen in de Raad, waarvan hij voorzitter is. Dit voorzitterschap is een ceremoniële functie; de dagelijkse leiding ligt bij de vicepresident. Ook Hare Majesteit Koningin Máxima was erbij. Zij heeft eveneens zitting in de Raad van State en kan net als Prinses Amalia vergaderingen bijwonen, zonder stemrecht of inhoudelijke betrokkenheid.

“Lieve Amalia”, sprak de Koning zijn dochter toe. “Gisteren vierden wij je achttiende verjaardag. Onze Grondwet bepaalt dat je na het bereiken van die leeftijd zitting hebt in deze Raad. Dat gaat automatisch. Maar het is geen automatisme. Het is een persoonlijke verbinding die je de kans geeft om meer inzicht te krijgen in de vraagstukken die belangrijk zijn voor de toekomst van ons land. Een fascinerende en veelkleurige leerschool.”
 

  • Beeld: ©ANP

De Prinses van Oranje haakte hier in haar toespraak op in. “Om mijn taak te kunnen vervullen en mij in te zetten voor het Koninkrijk, zal ik nog veel moeten leren. Ik realiseer mij hoe weinig ik pas weet over de taken van de overheid, de beoordeling van wetten, het functioneren van het bestuur en de functie van de rechter. Mijn grootmoeder en ook u, voorzitter, hebben al mogen profiteren van het heldere inzicht dat de Raad daarover biedt. In die lijn hoop ik dan ook na de afronding van mijn studie de vergaderingen regelmatig bij te wonen.”

Vicepresident Thom de Graaf heette de Prinses van harte welkom: “Deze bijeenkomst is het symbolische begin van een reis op weg naar een bekende, maar tegelijkertijd ook heel onbekende bestemming. De eerste stap is gezet! (…) Ik zal niet zeggen dat de Raad van State de ideale leerschool is voor het Koningschap, ik zou niet durven. Er is zoveel meer te zien, te spreken, te ervaren en te leren dan alleen binnen de muren van de Kneuterdijk. Maar wij kunnen wel een beetje helpen in de voorbereiding op wat naar alle waarschijnlijkheid ooit uw ambt zal zijn. U zit nu op de stoel net naast die van de voorzitter. Ooit zult u zelf daar zitten. Dat is maar een heel kleine afstand, maar staatkundig en mentaal een heel andere dimensie.”
 

  • Beeld: ©ANP

9 december: Leesvader des vaderlands

Meer dan tien miljoen kinderen in Nederland en Vlaanderen hebben er sinds 1960 h un eerste leeservaring mee opgedaan en er hun leesvaardigheid stap voor stap mee vergroot: de methode 'Veilig leren lezen' van frater Caesarius Mommers. Het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht greep het zestigjarig bestaan van ‘Veilig leren lezen’ aan voor een bijzondere tentoonstelling onder de titel ‘Boom roos vis’, naar de eerste woorden van de methode. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien kwam naar Dordrecht voor de opening. Zij zet zich al twintig jaar in voor de bevordering van leesvaardigheid. Samen met de zevenjarige Liv uit groep 4 las zij het sprookje ‘De prinses in het Letterbos’ voor. Aansluitend openden zij samen met kinderburgemeester Jacob de Mooij het grote boek in de tentoonstelling.

Projectleider Janneke Pierhagen gaf vooraf een introductie: “Lezen is van levensbelang. Toch neemt de leesvaardigheid van jongeren af. Daarom besteedt onze tentoonstelling niet alleen aandacht aan leren lezen, maar ook aan blijven lezen. ‘Veilig leren lezen’ is de meest gebruikte methode in Nederland. De methode is steeds vernieuwd naar de laatste wetenschappelijke inzichten. Onze tentoonstelling is voor alle leeftijden interessant. Je stapt eerst in een kleurrijk letterbos waarin leesplezier centraal staat. Daarin staat onder andere een Griezelbus-escaperoom van Paul van Loon. In de andere tentoonstellingsruimten is meer achtergrondinformatie te vinden, onder andere de werkkamer van frater Caesarius Mommers, de leesvader van Nederland. Daarin liggen de eerste handgemaakte proefboekjes.”
 

  • Beeld: ©ANP

9 december: Feliz Navidad

‘Santa Claus is coming to town’. De sfeer zat er direct in vanaf het openingsnummer van Romy Monteiro en Buddy Vedder bij het Kerstmuziek Gala 2021. Hare Majesteit Koningin Máxima zat in de zaal en genoot mee van optredens van kinderen uit het hele land die zongen en speelden met onder anderen Jeangu Macrooy, Jamai, Wouter Hamel en Trijntje Oosterhuis. Op 15 december werd het Kerst Muziekgala uitgezonden bij AVROTROS op NPO 1. Op Tweede Kerstdag werd de uitzending herhaald.

Een van de deelnemers was de twaalfjarige Sebastian uit Nijmegen. Hij is al van jongs af aan in de greep van muziek en zong onder andere bij Kinderen voor Kinderen. “Toen ik klein was hield ik al van zingen. Als je op het podium staat dan is dat in het begin wel spannend. Je voelt de kriebels in je buik. Maar dan zie je al die mensen zitten en dan denk je: ja dit is leuk.” Samen met Trijntje Oosterhuis bracht Sebastian vervolgens de zaal in vervoering met het swingende ‘Feliz Navidad’.

Koningin Máxima is erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas. Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel en goed muziekonderwijs op alle basisscholen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk.
 

  • Beeld: ©ANP

10 december: ‘Ik doe het voor opa en oma’

“Ik ben er nog niet aan toegekomen.” De medewerkers van GGD Haaglanden kregen dit vaak te horen van mensen die zich na vele maanden alsnog meldden voor een vaccinatie. Om iedereen gelegenheid te geven zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, werden op diverse plekken in het land priklocaties ingericht waar mensen zonder afspraak terecht konden. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander bracht op 10 december een werkbezoek aan locatie Westeinde in Den Haag. Daarna ging hij langs bij de Broodfabriek in Rijswijk, één van de plekken waar boostervaccinaties werden gegeven.

In Den Haag sprak de Koning met GGD-medewerkers over de logistiek en organisatie van het prikken zonder afspraak. Hij ontmoette ook een aantal mensen die wachtten op hun prik, onder wie de 12-jarige Benjamin: “Ik doe het om mijn opa en oma weer te kunnen zien en te beschermen. En ook andere mensen wil ik niet besmetten.” Een volwassen bezoeker vertelde dat hij het halen van de prik een tijdje voor zich uitgeschoven had: “Ik was eerst bang, maar later dacht ik: oké, ik ga het vaccin gewoon nemen, want dan ben ik ervan af.”

Bij de Broodfabriek ontmoette de Koning onder anderen voorlichtingscoördinator Karen Corver. Zij geeft voorlichting over corona bij mobiele priklocaties en op scholen. Karen beklemtoonde dat het belangrijk is de vragen en twijfels van mensen serieus te nemen: “Er moet vooral geen dwang worden uitgeoefend.”
 

  • Beeld: ©Rijksvoorlichtingsdienst

Beëdigingen

Zijne Majesteit de Koning ontving in 2021 veertig mensen ter beëdiging, onder wie acht bewindspersonen. Onder de beëdigden was ook de commissaris van de Koning in de provincie Limburg, Emile Roemer. De Koning beëdigde verder tien staatsraden bij de Raad van State, een collegelid van de Algemene Rekenkamer, vier raadsheren, twee advocaten-generaal en een procureur-generaal bij de Hoge Raad. Tot slot beëdigde de Koning twaalf Nederlandse ambassadeurs en een permanent vertegenwoordiger.

De beëdiging ten overstaan van de Koning vindt plaats op grond van wettelijke voorschriften.
 

  • Beeld: ©Stichting Praemium Erasmianum

16 december: Grayson's Art Club

De feestelijke uitreiking van de Erasmusprijs aan beeldend kunstenaar Grayson Perry kon op 16 december door de coronabeperkingen helaas niet doorgaan. Gelukkig was er een mooi, kleinschalig alternatief voorhanden. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander bezocht een tentoonstelling met werk van Perry in het Kunstmuseum Den Haag, praatte daar met enkele Perry-liefhebbers en had vervolgens een digitale ontmoeting met de laureaat in Londen.

Grayson Perry is een kunstenaar die de verbinding zoekt met een breed publiek. Zijn werk is speels en kleurrijk en omvat de meest uiteenlopende objecten: vazen, wandkleden, houtsneden, sculpturen, jurken en zelfs een uitbundig versierde motorfiets. Grayson Perry verzet zich tegen het hokjesdenken in de kunst en de samenleving en laat zien dat ieder mens een gelaagde identiteit heeft. Hij noemt zich een pottenbakkende travestiet en verkleedt zich graag als zijn alter ego Claire. Met zijn tv-programma ‘Grayson’s Art Club’ enthousiasmeert hij de meest uiteenlopende mensen om thuis creatief aan de slag te gaan. “Veel mensen voelen zich geïntimideerd door zogenoemde hoge kunst”, vertelde hij de Koning. “Ik wil mensen die nooit naar musea gaan het vertrouwen geven dat hun mening ertoe doet."
 

  • Beeld: ©Stichting Praemium Erasmianum

Een van de mensen die hun bewondering voor Grayson Perry met de Koning deelden was fotograaf Erwin Olaf. Hij was extern lid van de voordrachtscommissie binnen de Stichting Praemium Erasmianum. “Perry is een honderd procent humanist. Hij zegt tegen ons: geef zelf vorm aan je leven. Maak er wat van.”
 

  • Beeld: ©Rijksvoorlichtingsdienst

25 december: Ons verhaal

In zijn Kersttoespraak op 25 december ging Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander in op de kracht van verhalen. Hij memoreerde een aantal persoonlijke verhalen die mensen hem in 2021 tijdens werkbezoeken en andere ontmoetingen hadden verteld. Ondanks alle verschillen, was er in al deze verhalen ook iets gemeenschappelijks te beluisteren: “Steeds weer - bij iedereen - is er de behoefte om gehoord te worden. Kijk naar me. Luister naar me. Verplaats je in mijn situatie. Laat me erbij horen. Laat me een bijdrage leveren! Het ontbreekt ons niet aan verhalen, maar het kost ons soms moeite om ernaar te luisteren en de mensen erachter te zien. Zelfs als we weten dat we het op één onderwerp absoluut nooit eens kunnen worden, moeten we blijven zoeken naar wat we wel met elkaar delen. Ook al liggen standpunten ver uit elkaar: we moeten blijven samenleven. (…) Wat ik zie, is de bereidheid van heel veel mensen - jongeren en ouderen - om mee te hel pen aan de oplossing van problemen die ons allemaal raken. Zoals de coronapandemie. Maar ook de klimaatverandering, die we zelf hebben gecreëerd en waarvan we nu de gevolgen aan den lijve ondervinden. Daar samen iets aan doen. Kiezen voor een wenkend perspectief, voor een gezamenlijke onderneming ter bescherming van ons leven op aarde. Ook dát kan een deel van ons verhaal zijn. Een groot verhaal zelfs…”