April 2022

 • Koning Willem-Alexander opent distributiecentrum van Picnic
  Beeld: ©ANP

1 april: Razendsnelle robots

Je ziet ze steeds vaker rondrijden: de stille, compacte, elektrische wagentjes van websupermarkt Picnic. Het bedrijf werd in 2015 opgericht in Amersfoort en groeide sindsdien als kool. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende op 1 april het nieuwe distributiecentrum van Picnic op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht. Van hieruit worden wekelijks 150.000 klanten bediend. De Koning kreeg een uitgebreide rondleiding door het distributiecentrum en ontmoette ontwikkelaars en werknemers die hem de werking van de gerobotiseerde systemen lieten zien. Medeoprichter Frederik Nieuwenhuys: “Dankzij de robotisering kunnen we op grotere schaal werken, met meer kwaliteit, minder afval, betere ergonomie en hogere efficiency. We hebben er jaren aan gewerkt en we hebben zelf de software-ontwikkeling gedaan. Het voordeel is dat we iedere week onze software kunnen verbeteren als we iets nieuws hebben geleerd. Ik heb zelf ooit werktuigbouw gestudeerd in Delft met als afstudeerrichting robotica, en daar nooit eerder iets mee gedaan. Nu zie ik een grote versnelling in de robotica optreden, bijvoorbeeld bij het laden en lossen van vrachtwagens.”

Picnic is ook buiten Nederland actief met het realiseren van uitbreiding.
 

 • Koning Willem-Alexander geloofsbrieven
  Beeld: ©ANP

Geloofsbrieven: een eeuwenoud gebruik

Kort na hun aankomst in Nederland ontvangt Zijne Majesteit de Koning nieuwe ambassadeurs op Paleis Noordeinde voor de aanbieding van hun geloofsbrieven. Dit zijn twee documenten van een buitenlands staatshoofd. In de eerste brief staat dat de voorganger van de ambassadeur is teruggeroepen. Uit de tweede brief blijkt dat de diplomaat gemachtigd is om namens zijn of haar staatshoofd of regering te spreken. Het aanbieden van de geloofsbrieven is een gebruik dat stamt uit de late Middeleeuwen. Vanaf het moment dat de Koning de geloofsbrieven heeft aanvaard, is de nieuwe ambassadeur formeel in functie. 

De Koning ontving in 2022 achtendertig ambassadeurs ter overhandiging van hun geloofsbrieven. Het betrof de ambassadeurs van Cuba, Algerije, Kosovo, Israël, Nieuw-Zeeland, Griekenland, Oekraïne, Marokko, Spanje, Verenigde Arabische Emiraten, India, Benin, Brunei Darussalam, Somalië, Portugal, Cambodja, Mongolië, Djibouti, Ethiopië, Irak, Uruguay, Chili, Kenia, Koeweit, Slovenië, Finland, Litouwen, Frankrijk, Tanzania, Verenigde Staten, Democratische Republiek Congo, Monaco, Malawi, Azerbaijan, Heilige Stoel, Mali, Malediven en Moldavië. Daarnaast kwamen dertien ambassadeurs op afscheidsaudiëntie. Zij vertegenwoordigden Marokko, Spanje, Kenia, Tanzania, Polen, Koeweit, Litouwen, Ivoorkust, Finland, Moldavië, Frankrijk, Australië en Guatemala.
 

 • Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, president Ram Nath Kovind van India en zijn echtgenote Savita Kovind
  Beeld: ©ANP

5-6 april: Bollywood en bètabreinen

Eén op de zes aardbewoners woont in India. Het enorme land vierde in 2022 zijn 75-jarige onafhankelijkheid. Nederland was in 1947 een van de eerste landen die diplomatieke betrekkingen aanging met India. De relaties zijn altijd hartelijk gebleven. In 2019 brachten Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima een staatsbezoek aan het land. Drie jaar later, op 5 en 6 april, kwamen president Ram Nath Kovind en zijn echtgenote Savita Kovind op hun uitnodiging naar Nederland.
Aan het begin van het staatsbanket op 5 april vroeg de Koning een minuut stilte als eerbetoon aan de slachtoffers in Oekraïne. “Het is essentieel dat wij als vrije landen elkaar vasthouden nu de internationale rechtsorde op het spel staat”, zei hij in zijn tafelrede. De Koning prees de dynamiek en veelzijdigheid van India: “Iedereen die zich verdiept in Uw land is verbluft door de culturele rijkdom en de diversiteit. Een diversiteit die het waard is om te koesteren en beschermen! India is het land van Bollywood en bètabreinen. Van Himalaya en hightech. Van Mahatma Gandhi en megasteden. Van Ramayana en rule of law. Maar bovenal is India een land met een ongelofelijke energie en een grenzeloos optimisme.”

Op de tweede dag van het bezoek had de president ontmoetingen met de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn en de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. Minister-president Mark Rutte bood een regeringslunch aan.
 

 • Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken Duin- en Bollenstreek
  Beeld: ©ANP

7 april: Naar de bollen

De Duin- en Bollenstreek kent veel contrasten. Aan de kust liggen het mondaine Noordwijk en het meer conventionele Katwijk naast elkaar. Landinwaarts trekken in het voorjaar de bollenvelden alle aandacht, maar achter dit traditionele Hollandse plaatje gaat veel innovatieve bedrijvigheid schuil. En hoezeer de streek ook investeert in samenwerking, de verknochtheid aan het eigen dorp is en blijft intens. Op 7 april brachten Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima een streekbezoek aan de vijf gemeenten die samen de Duin- en Bollenstreek vormen. Ze begonnen hun bezoek in het clubhuis van FC Lisse, een van de zeven voetbalverenigingen in de streek die actief zijn op het hoogste niveau van het amateurvoetbal. In een gesprek met de zeven voorzitters ging het om het clubgevoel en de onderlinge competitie. “De sterke rivaliteit brengt ons verder”, zei Ad Hendriksen, voorzitter van Rijnsburgse Boys. Zijn collega Leon Annokkee van FC Lisse bevestigde dat: “Het verenigingsgevoel is sterk. We brengen elkaar naar grotere hoogte.” Kees de Lange van voetbalvereniging Ter Leede uit Sassenheim vertelde dat het vinden van nieuwe bestuursleden wel een uitdaging was: “Ik ben erin gelokt met een mooi verhaal en twee biertjes.” Leon Annokkee reageerde direct: “Volgens mij waren het er wel meer dan twee, Kees!”

Bij bollenbedrijf W.F. Leenen in Voorhout (gemeente Teylingen) sprak het Koninklijk Paar met vertegenwoordigers uit de bollensector. Simon Pennings, voorzitter van de Kring Bloembollenstreek, vertelde over de ruimtedruk: “Er is zo’n ongelofelijke druk om te bouwen in deze streek. Het is een continu gevecht.” 

Bij de opgang naar het strand in Katwijk ontmoetten de Koning en Koningin de voorzitters van de vier Oranjeverenigingen in deze gemeente. In een strandpaviljoen spraken zij vervolgens met vertegenwoordigers uit de toeristische sector. Jaap Liethof van Hotels van Oranje in Noordwijk schetste het verschil tussen beide kustgemeenten: “Noordwijk is van de grote hotels en het kuuroord; Katwijk koestert het lokale en authentieke.” Rozemarijn Dees van strandcamping Zuidduinen in Katwijk, een van de oudste campings van Nederland, zag nieuwe kansen ontstaan: “Door corona hebben mensen Nederland herontdekt. Ze zeggen nu weer trots: ik ga in Nederland op vakantie.”

In Noordwijk waren de Koning en Koningin te gast bij het Space Business Innovation Centre. Centraal stond de bijdrage van lucht- en ruimtevaarttechniek aan precisielandbouw en bescherming van de natuurlijke omgeving. “Met ruimtetechnologie brengen we van week tot week de bodemdaling in kaart”, zei Bas van der Hoeven van ICT-bedrijf CGI. Arnaud de Jong (TNO) vertelde dat Nederland sterk is in het vanuit de ruimte kijken naar de aarde om de ontwikkeling van luchtkwaliteit en biodiversiteit heel precies te volgen. De mogelijkheden zijn eindeloos: “Veel ruimtetechnologie is geen rocket science meer.”
 

 • Koning Willem-Alexander bij viering 750-jarig bestaan Gouda
  Beeld: ©ANP

12 april: Beeldenbries in Gouda

“Gouda was een van de meest tolerante steden in de Nederlanden. De beeldenstorm was hier een beeldenbries.” Bastiaan Rijpkema, bijzonder hoogleraar Verdraagzaamheid aan de Universiteit Leiden, bracht op 12 april een bijzonder eerbetoon aan Gouda, dat in 2022 zijn 750-jarig bestaan vierde. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander woonde de start van de feestelijkheden in de Sint-Janskerk bij.

Dankzij de Goudse gematigdheid in de zestiende eeuw zijn veel altaarstukken aan de vernietigingsdrang van de beeldenstormers ontsnapt. Een aantal ervan werd ter gelegenheid van de feestelijkheden opnieuw in de kerk tentoongesteld. Directeur Femke Haijtema van Museum Gouda: “In de zestiende eeuw had ieder gilde hier zijn eigen altaar; in totaal waren er zo’n vijftig. In 1572 werden ze tijdens de Opstand uit de kerk verwijderd, maar ze bleven wel bewaard dankzij een wijs stadsbestuur dat vernietiging wist te voorkomen. Dat er hier nu weer een aantal te zien is, dat is kippenvel.”

Burgemeester Pieter Verhoeve trok de historische lijn door naar het heden: ”Wij zijn wereldberoemd vanwege kaas, stroopwafels en plateel. Maar het mooiste van Gouda zijn de 74.000 inwoners. Wij wonen hier met 120 nationaliteiten samen en zijn gastvrij. In een oorlog is de waarheid altijd het eerste slachtoffer en daarna de cultuur. Maar hier bleef de cultuur bewaard.”

Na de bijeenkomst in de Sint-Janskerk ontmoette de Koning Gouwenaars die hem vertelden hoe zij het leven in hun stad ervaren.
 

 • Floriade 2022
  Beeld: ©ANP

13 april: De groene stad

Een plantenbibliotheek waar je doorheen kunt lopen. Verticale tuinbouw. Drones, robots en sensoren die helpen bij de teelt van gewassen. Bijzondere siertuinen. Gebouwen die zijn opgetrokken uit planten, schimmels en andere natuurlijk gegroeide materialen. Dit alles was te zien op de Floriade. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende op 13 april in Almere de zevende editie van deze wereldtuinbouwtentoonstelling, die eens in de tien jaar wordt georganiseerd. Burgemeester Ank Bijleveld-Schouten: “Almere is een groene, nieuwe stad en jong van geest. Niet begrensd door ingesleten patronen. Daardoor wendbaar, onbevangen en vol verbeeldingskracht. En een heel internationale stad met 160 verschillende culturen. Daarom past de Floriade ook zo goed bij Almere. Floriade Expo 2022 is één grote aaneenschakeling van internationale tuinbouwinnovaties. Met het thema Growing Green Cities worden hier oplossingen zichtbaar om steden groener, gezonder, duurzamer en leuker te maken voor jong en oud.”

Floriade-directeur Hans Bakker legde eveneens de link met jongeren: “Van oudsher is de Floriade in beeld bij een veertig-plus-publiek. Maar jongeren zijn zich tegenwoordig zeer bewust van de toekomst van de planeet. De Floriade is ook voor hen.”
 

 • Koningin Máxima bij bijeenkomst Kansfonds in Zoetermeer
  Beeld: ©ANP

13 april: Alle jongeren een thuis

Iedereen heeft recht op een thuis, in welke vorm dan ook. Het Kansfonds heeft samen met lokale partners een programma ontwikkeld voor jonge mensen die geen dak boven hun hoofd hebben of van plek naar plek zwerven. De naam van het programma is meteen het doel: ‘Alle jongeren een thuis’. Hare Majesteit Koningin Máxima was op 13 april bij een bijeenkomst van het Kansfonds in Zoetermeer waar jongeren en projectleiders ervaringen uitwisselden. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was er ook bij.

De 26-jarige Ramon vertelde wat Kansfonds voor hem had betekend: “Ik had een chaotische jeugd en moest steeds ergens anders logeren. Dakloos ben ik nooit geweest, maar wel thuisloos. Via Kansfonds heb ik inmiddels mijn eigen huurhuis. Ik werk bij het Universitair Medisch Centrum Groningen en zit bij het jongerenpanel van Kansfonds. Dat heb ik allemaal bereikt en daar ben ik best trots op!"

Ook Shira (27)  is betrokken bij het jongerenpanel. Zij vertelde hoe belangrijk haar eigen netwerk voor haar was geweest toen ze het moeilijk had. “Deze mensen weten dat ik niet alleen een probleem ben. Ze kennen mij ook anders.” Een van de lessen uit het programma ‘Alle jongeren een thuis’ is dat het eigen netwerk van jongeren nog onvoldoende wordt benut. Huisvesting binnen dit netwerk blijkt vaak een oplossing. Kansfonds stelt ‘bureaucratievrij geld’ beschikbaar om financiële drempels hierbij weg te nemen.
 

 • Koning Willem-Alexander bezoekt Invictus Games
  Beeld: ©ANP

16-22 april: Invictus

Na Londen, Orlando, Toronto en Sydney was Den Haag de vijfde stad die de Invictus Games organiseerde. Van 16 tot en met 22 april kwamen meer dan vijfhonderd deelnemers uit twintig landen naar Den Haag om te sporten en elkaar te ontmoeten. De Invictus Games zijn een evenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen die met behulp van sport werken aan hun herstel. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet, erevoorzitter van het Comité van Aanbeveling van de Invictus Games Den Haag, en Zijne Hoogheid Prins Pieter-Christiaan waren bij de openingsceremonie aanwezig. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander bezocht op 22 april de finale van het rolstoelbasketbal tussen de Verenigde Staten en Nederland, samen met de Hertog van Sussex, de initiatiefnemer van de Invictus Games. 

’s Avonds ontmoette de Koning de Nederlandse sporters van het Invictusteam. Een van hen vertelde hem dat hij door het sporten en de Invictus Games van ‘een dieptepunt naar een hoogtepunt’ was gegaan. In alle verhalen werd duidelijk hoeveel kracht de deelnemers aan het sportevenement ontleenden. “Ik ben heel trots op al deze mensen die hun eigen land hebben gediend en anderen hebben geholpen”, zei de Koning. “Deze mensen zijn gewond geraakt en komen er met sport weer bovenop. Hier zijn ze bij elkaar, met hun vrienden, ook uit andere landen, en je ziet de trots op hun gezicht. Dat we dit in Nederland hebben kunnen organiseren: prachtig!”
 

 • Werkbezoek Koning Willem-Alexanderover voorkomen en bestrijden van drugsgerelateerde ondermijning en criminaliteit in het buitengebied
  Beeld: ©ANP

20 april: Samen ondermijning aanpakken

Loodsen en schuren op boerenerven zijn een aantrekkelijke plek voor de productie en opslag van hennep en synthetische drugs. Jaarlijks gaan hier vele miljarden in om. Eén op de zes boeren is wel eens benaderd door schimmige figuren die belangstelling toonden voor hun opstal. Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland en de gemeente Beuningen nodigden Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander uit om deze problematiek beter te leren kennen. Op 20 april sprak de Koning op het melkveebedrijf van Herbert en Annelies Verploegen in Winssen met vertegenwoordigers van organisaties en overheden die samen trachten een dam op te werpen tegen drugscriminaliteit. “Wij zijn ooit benaderd door een man met een zonnebril op in een grote auto die vroeg of we ruimte over hadden”, vertelde Herbert Verploegen. Ron van Berkmortel is vertrouwenspersoon bij ZLTO en probeert agrarisch ondernemers bewust te maken van de risico’s: “Criminelen hebben het vooral gemunt op kwetsbare ondernemers die moeite hebben hun bedrijf rendabel te houden. Zij zijn vatbaar voor de verleiding.” Burgemeester Daphne Bergman van Beuningen schetste de uitdagingen waar zij voor staat: “In mijn uitgestrekte gemeente beschik ik over twee BOA’s. We werken samen met zes gemeenten om het ondermijningsprobleem aan te pakken.” Projectleider Veilig Buitengebied Kim van Doesem: “Boeren zijn niet de boeman. Wij willen naast hen gaan staan om samen weerbaarder te zijn.” 

De Koning sprak daarna nog met hoofdofficier van Justitie Marthyne Kunst en vertegenwoordigers van OM, Politie en Belastingdienst.
 

 • Koning Willem-Alexander bezoekt nieuwe fabriek Barli in Uden
  Beeld: ©ANP

20 april: Aan de lopende band bouwen bij Barli

Vanuit het niets binnen een week een compleet huis bouwen met alles erop en eraan. In de bouwwereld is dit al lang geen droombeeld meer. Een van de bedrijven die bewijzen dat het kan, is Barli in Uden. Het bedrijf begon in de jaren tachtig met de bouw van prefab-woningen en wist dit proces steeds verder te perfectioneren. Door de groeiende vraag was een nieuwe fabriek nodig. Die werd op 20 april geopend door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Directeur Andries Peters leidde de Koning rond: “Wij maken hier complete woningen op houtskeletbasis. Ze worden kant en klaar opgeleverd, inclusief sanitair, keuken, tegels en schilderwerk. Deze woningen kunnen wij binnen een week leveren. Als je met houtskelet bouwt, dan bouw je duurzaam en gezond. Al het hout dat door ons verwerkt wordt, is afkomstig uit duurzaam beheerde productiebossen.”

Door te werken met modules die in de fabriek in elkaar worden gezet, wordt heel veel tijd bespaard. Jaarlijks rollen er bij Barli ongeveer achthonderd nieuwe woningen van de band. De Koning keek uitgebreid rond en liet zich door de medewerkers informeren over alle aspecten van het productieproces. 
 

 • Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima geven in Delft startsein Koningsspelen 2022
  Beeld: ©ANP

22 april: Sport- en spelplezier bij Poptahof

Een vrolijk feest was het vrijdagmorgen 22 april op Brede School Poptahof in Delft. De leerlingen deden enthousiast mee aan de tiende editie van de Koningsspelen, in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima. Het Paar ontbeet met de kinderen en gaf daarna het startsein voor een dag vol sport, spel en beweging. Naast de leerlingen van Poptahof deden 1,2 miljoen kinderen in het hele Koninkrijk mee.

Het thema van de tiende Koningsspelen was ‘Voel je fit!’. Buitenspelen en samen sporten zijn niet alleen leuk, ze helpen je ook om gezond te blijven en je goed te voelen. Die boodschap hebben ze bij Poptahof al lang begrepen. “Na schooltijd kunnen alle kinderen hier altijd gratis een uur sporten”, aldus gymleraar Daan Preuninger. ”Er zijn buurtsportcoaches en we helpen ouders bij het zoeken naar een sportvereniging of bij kortingen op contributie. We zitten in een wijk waar het niet vanzelfsprekend is dat ouders hun kinderen naar een sportclub brengen en dus helpen we een handje.”

Je fit voelen is ook een kwestie van gezond eten. Aan de ontbijttafel wist een van de leerlingen de Koning te ontfutselen dat hij ’s ochtends graag yoghurt met muesli eet. 

De landelijke coördinatie van de Koningsspelen is in handen van de Krajicek Foundation, samen met de Johan Cruyff Foundation de initiatiefnemer van deze sportieve dag.
 

 • Fotosessie Koninklijk gezin De Nieuwe Kerk Amsterdam
  Beeld: ©ANP

In beeld

Nu het door studieschema’s en schoolroosters niet meer vanzelfsprekend is dat het hele gezin gezamenlijk de vakantie start, zijn in 2022 de fotosessies bij aanvang van de skivakantie en zomervakantie losgelaten. De Koning, Koningin Máxima en hun dochters zoeken naar twee momenten per jaar waarop zij de Nederlandse media uitnodigen voor een fotoshoot. Op 24 juni stond een fotosessie gepland op het havenhoofd van Scheveningen, maar vanwege stormachtig weer werd uitgeweken naar Paleis Noordeinde. Op 4 november konden bijna vijftig fotografen en cameraploegen hun beelden maken tijdens een bezoek van het Koninklijk gezin aan de tentoonstelling ‘De eeuw van Juliana’ in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.
 
Bijna dagelijks plaatst de Rijksvoorlichtingsdienst foto’s en video’s op de social mediakanalen van het Koninklijk Huis. Het Instagramkanaal blijft veruit het meestbezocht met ruim 884.000 volgers. Twitter en de Facebookpagina hebben respectievelijk 370.000 en 344.000 volgers. Sinds dit jaar is het Koninklijk Huis ook op LinkedIn te volgen. Op www.koninklijkhuis.nl komen jaarlijks ruim 2 miljoen unieke bezoekers. De site wordt het drukst bezocht op Koningsdag, Prinsjesdag en Eerste Kerstdag. De meest bekeken foto op Instagram is de startfoto van Koningsdag met een accountbereik van bijna anderhalf miljoen. Op de tweede plaats met een miljoen bereikte accounts komt de selfie van Prinses Amalia met de aankondiging dat zij in Amsterdam gaat studeren.

 

 • Prinses van Oranje en Koning Willem-Alexander Koningsdag 2022
  Beeld: ©ANP

27 april: ‘Laot us same geneete van ’t leve’

Bourgondisch, gezellig, zwierig, omarmend, internationaal: al die woorden zijn van toepassing op Maastricht. De Limburgse hoofdstad ontving Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en zijn familie gastvrij op zijn verjaardag, 27 april. De Koning en zijn familie vierden er Koningsdag 2022 mee en genoten zichtbaar.

Op de Sint Servaasbrug over de Maas werd het gezelschap verwelkomd door burgemeester Annemarie Penn-te Strake: “Ons cadeau aan u is een kijkje in ons Limburgse leven en het thema is dan ook: Leef Maastricht. Zoals u weet betekent ‘leef’ in het Maastrichts ook ‘lief’. We laten de levens zien zoals ze hier zijn: klein, groot, gewoon, bijzonder, hip en happening, maar ook klassiek en traditioneel. En dat alles in de ons zo vertrouwde Europese context.”

Op hun route door de binnenstad maakten de Koning en zijn familie kennis met onder anderen de Freerunners Minded Motion en de breakdancers van Let it Happen. De Koning en de Prinses van Oranje sloegen de eerste twee herdenkingsmunten ter ere van het Verdrag van Maastricht waarmee in 1992 de twaalf lidstaten van de Europese Gemeenschap de Europese Unie oprichtten. Op de Graanmarkt brachten dj’s Lucas & Steve samen met Philharmonie Zuidnederland en de studenten van Maastricht University alle handen in de lucht. Vervolgens werd er meegedeind en meegezongen met André Rieu en zijn orkest, die een miniconcert verzorgden op het Onze Lieve Vrouweplein.

Daarna was het nog niet voorbij met de muzikale traktaties. De koningin van het Limburgse levenslied Beppie Kraft zong ‘Laot us same geneete van ’t leve’: “Ik ben van Maastricht, dus ik zing het Maastrichtse dialect.” Ook Opera Zuid, Sally Dansgezelschap en de drag queens van COC Limburg waren van de partij. Ter afsluiting was er een optreden van de Limburgse band Rowwen Hèze op het Vrijthof.

“Twee jaar lang heeft dit in het vat gezeten en wat in het vat zat, is niet verzuurd”, zei de Koning in zijn dankwoord. “Het waren twee lange jaren van individueel coronaleed en collectief chagrijn waarin Limburg hard geraakt is en ook nog een watersnood over zich heen kreeg. In die tijd is het programma in Maastricht gegroeid en nog mooier geworden. Jullie hebben vandaag iets aan ons gegeven dat we nooit meer zullen vergeten. Wij zijn intens dankbaar dat we dit feest samen in vrede en veiligheid kunnen vieren, in de wetenschap dat de arme mensen in Oekraïne die vrede en veiligheid niet gegeven is. Daarom moeten we vechten voor onze democratie en samen aantonen dat we in een vrij land willen leven.”