November

 • Koninklijk Paar ontvangt briefschrijvers
  Beeld: ©Rotapool

1 november: Een goed gesprek met briefschrijvers

Jaarlijks ontvangen de leden van het Koninklijk Huis meer dan tienduizend brieven. Al deze brieven worden - met inzet  van het Kabinet van de Koning en de Dienst van het Koninklijk Huis - behandeld en bewaard.

Het Koninklijk Paar ontvangt op Paleis Noordeinde een tiental briefschrijvers voor een verdiepend gesprek naar aanleiding van de brieven die zij eerder aan de Koning of Koningin Máxima hebben geschreven. Door in gesprek te gaan wil het Koninklijk Paar een luisterend oor bieden aan de zorgen van mensen en met hen verder praten over de mogelijkheden die zij zien om de samenleving te versterken. Er is gekozen voor mensen die betrokkenheid tonen op een brede variëteit van thema’s zoals solidariteit, bestaanszekerheid, huisvesting en klimaat.
 

 • Gesprek Koninklijk Paar over Israël en Palestijnse Gebieden
  Beeld: ©Rotapool / Robin Utrecht

6 november: Geraakt door de situatie in Israël en Gaza

“We spraken vandaag met betrokkenen in Nederland over de verschrikkelijke situatie in Gaza en Israël. Zij deelden met ons hun verdriet over het onmetelijke menselijk leed, hun angst voor de reacties in de samenleving en gevoelens van onveiligheid. We spraken ook over de hoop op begrip en respect voor elkaar en de volhardende inzet die daarvoor nodig is. We leven intens mee in deze moeilijke tijd en staan met hen voor een veilige en vreedzame samenleving voor iedereen.” - Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

De Koning en Koningin Máxima ontvingen op Paleis Huis ten Bosch een aantal vertegenwoordigers van organisaties, maatschappelijke groepen en initiatieven in Nederland in verband met de situatie in Israël en Palestijnse Gebieden.

Het gesprek ging over de doorwerking van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten in het leven van mensen in Nederland. De deelnemers aan het gesprek wisselden onder meer van gedachten over manieren waarop in Nederland met respect voor ieders gevoelens onderling begrip kan worden versterkt.
 

 • Koning Willem-Alexander bezoekt het Westerdijk Fungal Biodiversity Instituut
  Beeld: ©Thijs Rooimans

7 november: Waar zouden we zijn zonder schimmels?

Het Westerdijk Fungal Biodiversity Instituut bestudeert de biodiversiteit in het hele spectrum van het schimmelrijk en beheert een collectie van 130.000 levende schimmels, gisten en bacteriën.

De Koning bezoekt het instituut. Na een gesprek over het instituut, de collectie en de samenwerking met andere onderzoeksinstituten wordt met jonge onderzoekers gesproken over hun onderzoeksprojecten en de technieken die zij gebruiken om schimmels te begrijpen. Aansluitend krijgt de Koning een rondleiding. Het bezoek wordt afgesloten met een gesprek over de uitdagingen van het onderhouden van een levende collectie, het verbeteren van de toegankelijkheid van wetenschappelijke data en de toepassingen van het onderzoek en van de collectie voor actuele vragen op het gebied van gezondheid, landbouw en industrie.
 

 • Aankomst in Hengevelde Koning Willem-Alexander
  Beeld: ©ANP

7 november: Hecht Hengevelde

Koning Willem-Alexander brengt een bezoek aan het dorp Hengevelde in Overijssel. Het bezoek gaat over de kracht en uitdagingen van een dorp met een hechte gemeenschap, en thema’s en ontwikkelingen die bij de inwoners leven. Hengevelde heeft tweeduizend inwoners.

De Koning begint zijn bezoek bij een bed & breakfast in het buitengebied, waar hij met de eigenaren spreekt over de transformatie van boerenbedrijf tot een combinatie van B&B en sociaal ontwikkelbedrijf. Ook spreekt hij met agrarische ondernemers over actuele thema’s die spelen op het platteland.

Vervolgens bezoekt de Koning de nieuwbouwwijk De Marke III. Aan de keukentafel van een nieuwe woning vertellen jongere en oudere wijkbewoners en een lokale aannemer over de lokale kansen en knelpunten rondom wonen.

Het bezoek aan Hengevelde wordt afgesloten in Kulturhus de Marke, het dorpshuis waar sport, cultuur en vrijwilligers samenkomen. De Koning spreekt onder meer met sporters van lokale sportverenigingen, de organisatoren van de Zomerfeesten Hengevelde, ondernemers en een werkgroep die inwoners betrekt bij de toekomstplannen van het dorp.
 

 • Prinses Beatrix op Curacao 2023
  Beeld: ©Patrick van Katwijk

7 november: Puur natuur op Curaçao en Aruba

Prinses Beatrix bezoekt Curaçao en Aruba. Tijdens het bezoek staat de bescherming van natuur en biodiversiteit en sociaal-maatschappelijke initiatieven centraal.

Aanleiding voor het bezoek is het congres van Dutch Caribbean Nature Alliance over natuurvriendelijke oplossingen voor herstel van de ecosystemen op eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Prinses Beatrix bezoekt  onder meer Hòfinan Ser’i Otrobanda. Dit initiatief creëert buurttuinen in Willemstad om zelfredzaamheid en gezonde eetgewoontes van buurtbewoners te bevorderen. Het idee ontstond tijdens de coronacrisis toen families werden ondersteund met voedselpakketten. Door stadstuinen aan te leggen kunnen mensen zelf groente en fruit verbouwen, komen mensen met elkaar in contact en ontstaat er meer bedrijvigheid in de buurt. Het project wordt ondersteund door het Oranje Fonds. De Prinses krijgt een toelichting op het ontstaan en het belang van de buurttuinen en ontmoet vrijwilligers.

Op Aruba brengt Prinses Beatrix een bezoek aan Parke Nacional Arikok. Hier is FPNA een project gestart om een op het eiland uitgestorven vogelsoort te herintroduceren in de natuur. Het dier heeft een beperkt verspreidingsgebied, waardoor herintroductie op Aruba des te belangrijker is. De Prinses woont een toelichting op dit programma voor behoud van biodiversiteit bij en bezichtigt de vogels op locatie. Tevens spreekt zij met betrokkenen over het belang van dit project.

Prinses Beatrix  woont op de universiteit van Aruba ook de afsluiting bij van het DCNA-congres. Het evenement wil kennis- en ervaringsuitwisseling mogelijk maken, zodat samengewerkt kan worden aan natuurlijke oplossingen voor behoud en herstel van de ecosystemen in het Caribisch gebied. De zes betrokken parken presenteren hun aandachtpunten, oplossingen en samenwerkingsverbanden om het natuurbeheer op de Nederlandse Caribische eilanden te bevorderen.
 

 • Koning Willem-Alexander bezoekt waterstofprojecten in Duitsland
  Beeld: ©Robin Alysha Clemens

14 november: Grüner Wasserstof

Waterstof speelt een cruciale rol bij de energietransitie. Hiervoor zijn grote volumes groene waterstof nodig. Op uitnodiging van minister-president Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen bezoekt Koning Willem-Alexander - met staatssecretaris Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat - diverse waterstofgerelateerde bedrijven en instituten in Noordrijn-Westfalen.

De deelstaat Noordrijn-Westfalen wil met behulp van waterstof een klimaatneutrale industriële regio ontwikkelen. Voor Nederland biedt dit strategische kansen als importhub en doorvoerland naar Duitsland. Nederland wordt gezien als koploper in de groene waterstoftransitie en heeft de ambitie om zowel als importeur, producent en exporteur van waterstof een belangrijke rol te spelen.

Parallel aan het werkbezoek van de Koning vindt op 14 en 15 november een economische missie op waterstof plaats met deelname van een veertigtal Nederlandse bedrijven onder leiding van staatssecretaris Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat en Theo Henrar, voorzitter FME.

Koning Willem-Alexander  bracht in dit kader onder meer bezoeken aan de Rotterdamse haven, diverse projecten op de Noordzee (2022) en waterstofprojecten in Spanje (2023) en was bij de start de aanleg van het eerste deel van het landelijke waterstofnetwerk in Rotterdam.
 

 • Koningin Máxima opent het Leerorkest Symposium in het Concertgebouw in Amsterdam.
  Beeld: ©Mischa Schoemaker

22 november: Lerend spelen, spelend leren

In een leerorkest leren kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs tijdens of na school niet alleen een instrument te bespelen, ook leren ze vaardigheden als concentreren, emoties verwerken, samenwerken en zelfwaardering. In 2005 startte het eerste leerorkest en inmiddels zijn er bijna veertig in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Koningin Máxima opent het Leerorkest Symposium in het Concertgebouw in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst van Stichting Leerorkest Nederland staat de impact van leerorkesten en de sociaalpedagogische aanpak bij muziekeducatie centraal.

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming houdt een toespraak over rijksbrede wijkprogramma’s die kinderen een positieve vrijetijdsbesteding bieden. Bij de andere toespraken staan de sociale betekenis van leerorkesten, muziek en het brein en social bonding en zelfcontrole centraal.

Ook spelen kinderen van Het Klein Leerorkest stukken uit de musical Akono over een kind in slavernijtijd, samen met mezzosopraan Tania Kross. Koningin Máxima is aanwezig als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas.
 

 • Koning Willem-Alexander reikt Erasmusprijs 2023 uit aan Trevor Noah
  Beeld: ©ANP / Robin Utrecht

28 november: Humanisme met humor

Koning Willem-Alexander reikt in het Koninklijk Paleis Amsterdam de Erasmusprijs 2023 uit aan de Zuid-Afrikaanse komiek Trevor Noah. De jury kent Noah de prijs toe voor zijn bevlogen bijdrage aan het themagebied ‘Lof der Zotheid,’ vernoemd naar Erasmus’ boek waarin humor, maatschappijkritiek en politieke satire centraal staan. Met zijn talent voor spottende, talige en verbindende politieke humor handelt Noah volgens de jury ‘in Erasmiaanse geest.’ Bij de uitreiking is ook Prinses Beatrix aanwezig.

De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die binnen het kader van de culturele tradities van Europa een belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de kunsten.
 

 • Koningin Máxima opent tentoonstelling Iris van Herpen
  Beeld: ©ANP

28 november: Nederlandse mode en fotografie in Parijs

Iris van Herpen combineert in haar ontwerpen traditioneel couture vakmanschap met innovatieve technieken. De tentoonstelling ‘Iris van Herpen: Sculpting the Senses’ in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs is een eerbetoon aan haar vooruitstrevende werk.

Samen met Van Herpen opent Koningin Máxima de tentoonstelling. De essentie van het werk van Van Herpen, waarbij mode, hedendaagse kunst, design en wetenschap centraal staan, komt samen in de tentoonstelling. Ook is het atelier van de ontwerper nagebootst en kunnen bezoekers zelf het ontwerpproces van nieuwe stukken ervaren.

Na de opening krijgt Koningin Máxima – in aanwezigheid van de Franse first-lady Brigitte Macron - een rondleiding waar zij spreekt met de curatoren en betrokkenen bij de negen thema’s waarlangs de tentoonstelling is opgebouwd. Ook spreekt zij met betrokkenen vanuit het museum en de studio van Van Herpen over de totstandkoming van de tentoonstelling.

De tentoonstelling is tot en met 28 april 2024 te zien in Parijs. Daarna reist de tentoonstelling door naar Brisbane, Singapore en Rotterdam.

Het Maison Européenne de la Photographie is een centrum voor hedendaagse fotografie en huisvest een brede collectie foto’s en video’s vanaf de jaren vijftig tot nu. Koningin Máxima bezoekt in het museum de tentoonstelling ‘Viviane Sassen – Phosphor: Art & Fashion’ en spreekt met Sassen over haar werk. De tentoonstelling is het eerste retrospectief van Nederlandse fotograaf Viviane Sassen in Frankrijk en bevat meer dan 200 foto’s, collages, video’s, kunst en mixed-media stukken. De tentoonstelling is tot en met 11 februari 2024 te bezoeken.

Na het bezoek aan de tentoonstelling ontmoet Koningin Máxima enkele Frans-Nederlandse fotografen die over de grens wonen en/of werken.