4 mei: Nationale Herdenking

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Op 4 mei is de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Naast Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn daarbij vertegenwoordigers van de regering, oorlogsgetroffenen en nabestaanden aanwezig.

Plechtigheid Nieuwe Kerk Amsterdam

De herdenking begint om 18.50 met een plechtigheid in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Deze plechtigheid van een half uur wordt rechtstreeks uitgezonden op televisie. Tijdens de plechtigheid wordt ook de 4 mei-voordracht gehouden. Dit is een literaire voordracht die jaarlijks door een andere auteur geschreven wordt. Daarna keren de Koning en Koningin terug naar het Paleis op de Dam.

Vergroot afbeelding ""
Beeld: ©ANP / Remko de Waal
Amsterdam, 4 mei 2016: Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima leggen een krans bij het Nationaal Monument op de Dam tijdens de Nationale Dodenherdenking.

Nationaal Monument op de Dam

Om 19.50 uur verlaten de Koning en Koningin het paleis op de Dam. Samen met andere politieke en militaire hoogwaardigheidsbekleders lopen zij door een erehaag van veteranen en militairen naar het Nationaal Monument op de Dam. Vlak voor het monument stopt de groep en neemt daar plaats. Nadat de ceremoniemeester van het Nationaal Comité 4 en 5 mei het memorandum heeft uitgesproken leggen de Koning en Koningin een krans namens alle burgers van Nederland.

Taptoe en 2 minuten stilte

Vervolgens wordt het Taptoe-signaal gespeeld, dat om klokslag 8 uur eindigt. Als de klok van het Koninklijk Paleis Amsterdam slaat, wordt 2 minuten stilte in acht genomen, ter nagedachtenis aan de gevallenen. Als de 2 minuten stilte voorbij zijn, wordt het eerste couplet van het Wilhelmus gezongen en draagt een jongere een gedicht voor.

Kransleggingen

Dan leggen overlevenden 5 algemene kransen voor verschillende groepen oorlogsslachtoffers, gevolgd door de kranslegging door Nederlandse autoriteiten. Daarna wordt er een korte toespraak gehouden. De plechtigheid eindigt met een bloemlegging door Amsterdamse schoolkinderen. Het aantal kinderen is gelijk aan het aantal jaren dat we in vrijheid leven. Daarna openen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het defilé.