Nationale Herdenking en Viering van de Bevrijding 4 en 5 mei

Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Rutte zijn dinsdagavond 4 mei aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. De minister-president is woensdag 5 mei in Den Haag aanwezig bij de 5 mei-lezing die dit jaar online wordt uitgesproken door bondskanselier Angela Merkel. Vanwege de coronapandemie vinden de herdenking en viering op 4 en 5 mei in aangepaste vorm plaats.

Nationale Herdenking, dinsdag 4 mei

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en minister-president Rutte zijn aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. André van Duin houdt hier een toespraak. De Koning en Koningin Máxima leggen een krans bij het Nationaal Monument. Namens de Rijksministerraad wordt in aanwezigheid van de minister-president, minister Bijleveld van Defensie, staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de gevolmachtigd ministers Besaril, Begina en Violenus van respectievelijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten een krans gelegd. De Nationale Herdenking is net als vorig jaar vanwege de coronamaatregelen niet openbaar toegankelijk. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei nodigt een beperkte groep vertegenwoordigers van verschillende groepen oorlogsgetroffenen en nabestaanden uit die tijdens de herdenking op de Dam aanwezig kan zijn. Voorafgaand aan de ceremonie op de Dam spreekt Roxane van Iperen tijdens de herdenkingsbijeenkomst zonder publiek in De Nieuwe Kerk de 4 mei-voordracht uit.

Nationale Viering Bevrijding, woensdag 5 mei

Minister-president Rutte is in het Kunstmuseum in Den Haag aanwezig bij de 5 mei-lezing ter gelegenheid van de Nationale Viering van de Bevrijding. Het thema van de viering is ‘Na 75 jaar vrijheid’. De 5 mei-lezing wordt gehouden door bondskanselier Merkel. Zij doet dit via een live-verbinding vanuit Berlijn. Aansluitend aan de lezing gaan de minister-president en de bondkanselier in gesprek met studenten over vrijheid. Vervolgens ontsteekt minister-president Rutte het Bevrijdingsvuur als startsein voor de online Bevrijdingsfestivals.

In Koninklijk Theater Carré in Amsterdam vindt ’s avonds zonder publiek het 5 mei-concert plaats ter gelegenheid van de afsluiting van de Nationale Viering van de Bevrijding.

RVD, nr. 112