Nationale Herdenking en Viering van de Bevrijding 4 en 5 mei

Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Rutte zijn zaterdagavond 4 mei aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. De minister-president is zondag 5 mei in Roermond aanwezig bij de 5 mei-lezing. Aansluitend ontsteekt hij daar het Bevrijdingsvuur. Het Koninklijk Paar en de minister-president wonen die avond in Amsterdam het 5 mei-concert bij, de afsluiting van de Nationale Viering van de Bevrijding.

Nationale Herdenking, zaterdag 4 mei

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en minister-president Rutte zijn aanwezig tijdens de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar Dido Michielsen de 4 mei-voordracht uitspreekt. Aansluitend legt het Koninklijk Paar een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Namens de Rijksministerraad wordt een krans gelegd door de minister-president, minister Ollongren van Defensie, staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de gevolmachtigd ministers Thijsen, Manuel en Violenus* van respectievelijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Burgemeester Halsema houdt een toespraak.

Update 2/5/2024: *De aanwezigheid van minister Violenus van Sint Maarten komt te vervallen.

Nationale Viering Bevrijding, zondag 5 mei

Minister-president Rutte en staatssecretaris Van Ooijen zijn in Roermond aanwezig bij de 5 mei-lezing ter gelegenheid van de Nationale Viering van de Bevrijding. De 5 mei-lezing wordt gehouden door jurist en mensenrechtenactivist Lilian Gonçalves-Ho Kang You met als titel ‘Vrijheid is de rechtsstaat’. Aansluitend ontsteekt minister-president Rutte het Bevrijdingsvuur samen met Ambassadeur van de Vrijheid Wende Snijders. Dit is het startsein van de veertien Bevrijdingsfestivals die op verschillende locaties in het land plaatsvinden.

Het Koninklijk Paar, minister-president Rutte, staatssecretaris Van Ooijen en de gevolmachtigd ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten wonen 's avonds in Amsterdam het 5 mei-concert bij ter gelegenheid van de afsluiting van de Nationale Viering van de Bevrijding. Het concert vindt traditiegetrouw plaats op en rond de Amstel voor Koninklijk Theater Carré.

Het overkoepelende thema van alle herdenkingen en vieringen is dit jaar 'Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid’.

RVD, nr. 104