Kanselarij der Nederlandse Orden

De geschiedenis van de Kanselarij der Nederlandse Orden begint in 1815 bij de instelling van de Militaire Willems-Orde en de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Aan het hoofd van de organisatie staat de Kanselier der Nederlandse Orden. De Kanselarij is gevestigd in een historisch gebouw in Den Haag. De organisatie bestaat uit 22 fulltime arbeidsplaatsen.

De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

  • het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde huisvest en ondersteunt bij hun advisering over de voorstellen tot decoratie;
  • zorg draagt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen en voor de correcte verzending ervan aan degenen die ze uitreiken;
  • zorgt dat registers worden aangehouden van onderscheiden personen;
  • in de persoon van de Kanselier der Nederlandse Orden de zuiverheid en waardigheid van de Orden bewaakt.