Medaille als Ereprijs

Verenigingen of instellingen kunnen bij een - door hen georganiseerd - kampioenschap op regionaal of nationaal niveau een door de Koning ter beschikking te stellen Medaille als Ereprijs aanvragen voor de winnaar/winnaars van het betreffende kampioenschap. Voorwaarde is dat de vereniging of instelling een minimale bestaansduur heeft van 25 jaar.

Aanvraagprocedure

De aanvraag van de medaille loopt via de burgemeester in de vestigingsplaats van de vereniging of instelling, of via Gouverneur of Rijksvertegenwoordiger, die deze aanvraag rechtstreeks aan de Koning zal voorleggen.

De activiteiten van de vereniging of instelling, die plaatselijk van belang wordt geacht, moeten op een van de volgende vlakken liggen:

  • filantropisch;
  • wetenschappelijke;
  • cultureel;
  • maatschappelijke;
  • op het gebied van sport.

De medailles zullen uitsluitend worden toegekend aan winnaars van evenementen die ter markering van een lustrum worden gehouden. Bij uitzondering is het mogelijk een medaille beschikbaar te stellen voor een éénmalig evenement. Aanvragen daarvoor zullen van geval tot geval worden bezien. Het evenement dient op regionaal of nationaal niveau van betekenis te zijn.