Koningin reikt Militaire Willems-Orde uit op 29 mei 2009

Hare Majesteit de Koningin reikt 29 mei 2009 op het Binnenhof in Den Haag de Militaire Willems-Orde uit aan M.J. Kroon, kapitein van het wapen der Infanterie.

Kapitein Kroon wordt benoemd tot Ridder der Militaire Willems-Orde 4e Klasse wegens moedig, beleidvol en trouw optreden als pelotonscommandant in Afghanistan in de periode maart tot augustus 2006. De Militaire Willems-Orde is de hoogste dapperheidsonderscheiding van ons Koninkrijk.

Minister van Defensie Eimert van Middelkoop heeft kapitein Kroon voor deze onderscheiding voorgedragen op basis van het advies van het Kapittel der Militaire Willems-Orde. Het Kapittel der Militaire Willems-Orde adviseert de minister van Defensie over voordrachten of aanvragen tot decoratie van militairen, burgers of eenheden, die zich in de strijd door uitstekende daden van moed, beleid en trouw hebben onderscheiden.

De Militaire Willems-Orde is samen met de (civiele) Orde van de Nederlandse Leeuw, de oudste op verdiensten gebaseerde orde van ons land. De Koningin is Grootmeester van de Orde. De onderscheiding werd op 30 april 1815 door Koning Willem I ingesteld als erkenning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw.
De eerste Militaire Willems-Orde werd uitgereikt aan Erfprins Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau voor zijn daden tijdens de Veldtocht van 1815 tegen Napoleon.
Voor hun moedige optreden in de Tweede Wereldoorlog kregen onder anderen Koningin Wilhelmina, Karel Doorman en Erik Hazelhoff Roelfzema een Militaire Willems-Orde toegekend.

De laatste Militaire Willems-Orde werd op 31 mei 2006 toegekend aan de 1ste Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade wegens haar inzet tijdens de operatie Market Garden in september 1944.

Er zijn momenteel nog acht Nederlandse, een Amerikaanse en twee Canadese Ridders Militaire Willems-Orde in leven.

10 februari 2009