Koning ontvangt dagorder ter ere van 125 jaar Orde van Oranje-Nassau

Zijne Majesteit de Koning ontving maandag 3 april een delegatie van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Uit handen van de kanselier der Nederlandse Orden, generaal-majoor b.d., H. Morsink ontving de Koning een dagorder ter ere van de viering van het 125-jarig jubileum van de Orde van Oranje-Nassau.

Op 4 april 1892 stelde Koningin-regentes Emma, namens de minderjarige Koningin Wilhelmina, de Orde van Oranje-Nassau in. Sindsdien worden ieder jaar circa 5.000 Nederlanders en buitenlanders benoemd in een van de ridderlijke graden van de orde, vanwege hun langdurige en bijzondere verdiensten voor de maatschappij.