Erekruis in de Huisorde van Oranje voor de heer Van Dijk

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 3 mei 2017 aan de heer ir.drs. O.C. van Dijk het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

Het Erekruis is aan de heer Van Dijk toegekend ter gelegenheid van zijn afscheid als Persoonlijk Adviseur van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima.

De versierselen zijn hem op maandag 22 mei 2017 uitgereikt.

RVD, nr. 121