Erekruis van de Huisorde van Oranje voor de heer Dorhout

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 14 juni 2017 aan de heer drs. A.T.S. Dorhout het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

Het Erekruis is aan de heer Dorhout toegekend ter gelegenheid van zijn afscheid als Ceremoniemeester van Zijne Majesteit de Koning.

De versierselen zijn hem op donderdag 29 juni 2017 uitgereikt.

RVD, nr. 163