Erekruis van de Huisorde van Oranje voor de heer De Gelder

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 23 mei 2017 aan Commissaris van Politie A. de Gelder het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

Het Erekruis is aan de heer De Gelder toegekend ter gelegenheid van zijn afscheid als Veiligheidsfunctionaris van de Dienst van het Koninklijk Huis.
 
De versierselen zijn hem op donderdag 1 juni 2017 uitgereikt.

RVD, nr. 164